L’Almodí acull el IV cicle “Cambra al Palau”, amb 29 concerts de repertori internacional

0
462

València, dimarts 14 de desembre de 2021

La programació, que començarà el pròxim 29 de gener, inclou un cicle especial dedicat a la música barroca

L’Almodí acull el IV cicle “Cambra al Palau”, amb 29 concerts de repertori internacional

La presidenta del Palau de la Música, la regidora Gloria Tello, ha presentat este dimarts la IV edició del cicle “Cambra al Palau”, que començarà el pròxim 29 de gener en L’Almodí, i que oferirà una programació de 29 concerts a més d’un cicle de música barroca. Acompanyada pel director del Palau, Vicent Ros, la regidora ha detallat els continguts d’este cicle de cambra, que s’estendrà fins al 17 de desembre del pròxim any, 2022. Tal com ha assenyalat Tello, els concerts preparats comptaran amb les intervencions tant de músics de l’Orquestra de València com d’altres professionals vinculats a la ciutat i a la Comunitat.

“L’Almodí, com a centre cultural i musical, ha vingut per a quedar-se; es consolida com a subseu del Palau i se situa en l’absoluta referència de la música de cambra”, ha afirmat la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, sobre la idoneïtat com a espai per a la música de cambra d’este edifici gòtic situat al centre de la ciutat. Tello ha assegurat que la resposta del públic a les activitats programades en L’Almodí és “espectacular”, ja que, ha afegit, “durant la temporada actual s’ha registrat una assistència de quasi 4.000 persones, la qual cosa suposa una ocupació mitjana del 95% respecte a cadascun dels aforaments permesos segons les normes sanitàries de cada moment”.

La IV edició de Cambra al Palau està “íntimament relacionada amb la nostra programació d’abonament d’esta temporada”, ha explicat Gloria Tello. El cicle donarà visibilitat i ajudarà a “recuperar de l’oblit l’obra de cambra de 31 compositores i compositors valencians, i així mateix tindrem, per primera vegada en el cicle, una sèrie de set concerts de barroc de gran qualitat”.

La programació comptarà amb la participació d’al voltant de 70 músics valencians, 30 d’ells professors i professores de l’Orquestra de València. De fet, Tello ha destacat que este cicle es va crear “per a donar resposta al públic aficionat a la música de cambra, servir com a vehicle d’expressió artística individual de les professores i professors de l’Orquestra, i per a donar resposta als professionals valencians que no tenen la sort de pertànyer a l’Orquestra de València i també necessiten el nostre suport”.

En esta edició tornarà a intervindre el prestigiós violoncel·lista Pablo Ferrández, artista resident de l’auditori valencià enguany, en un concert programat per al 26 març juntament amb professorat de l’Orquestra de València. De fet, Ferrández inicia demà dimecres la seua residència a l’auditori de Les Arts amb el concert de l’Orquestra de València dirigit per de Alexander Liebreich, en el qual interpretarà els concerts per a violoncel núm. 1 de Joseph Haydn i el d’Erich W. Korngold.

El director del Palau, Vicent Ros, ha detallat la programació, i ha valorat “la consolidació, en plena pandèmia i en este espai extern, L’Almodí, d’esta sèrie extensa de concerts, de caràcter estable i altíssima qualitat musical, i amb un públic molt fidel i agraït”. Ros ha assegurat que “Cambra al Palau” s’ha instal·lat com el cicle de música de cambra “més extens, treballat i estable de la ciutat”. El programa oferirà peces de compositors del gran repertori, com Xostakóvitx, Beethoven, Brahms, Mozart o Schumann, junt amb reconeguts noms de la música valenciana; i permetrà gaudir d’obres del barroc de Juan Bautista Comes i Juan Bautista Cabanilles, el classicisme de Vicente Martín i Soler, una àmplia representació dels segles XIX i XX, com Joaquín Rodrigo, Matilde Salvador, Vicente Asencio, Llácer Pla, Luís Blanes, López-Chávarri o Eduardo Toldrá, i contemporanis com Francisco Coll, Sara Galiana, Isabel Latorre, Ángeles López Artiga, Amparo Edo, Andrés Valero, César Cano o Voro García, entre altres.

Cicle Barroc de 7 concerts 

De manera paral·lela, el programa inclou un Cicle Barroc, amb un total de set concerts. Obriran la programació Mediterrànea Consort, el 26 gener, amb la integral de les sonates per a flauta de bec de Händel; i La Dispersione, el 29 gener, amb “Un viatge per les danses del barroc”. Més endavant, els professors de l’Orquestra de València Enrique Palomares (violí), Iván Balaguer (violoncel), Salvador Martínez (flauta) i Luis Arias (clavicèmbal) interpretaran el monogràfic “Tan sols Bach” el 2 d’abril. Posteriorment, la soprano Elia Casanova i Belisana Ruíz en la corda premuda, presentaran el programa “D’Elvas a Roma”, el 21 maig. I a la volta de l’estiu se celebrarà el concert Harmonia del Parnàs, el 17 de setembre; al qual seguirà Musica Ficta, amb la seua proposta “Bergamasca” i danses, àries, xacones i disminucions del primer Barroc, el 5 de novembre; per a finalitzar amb el programa “Més que una musa: dones compositores del Barroc europeu”, d’Estil Concertant, el 26 de novembre.

La programació del cicle Cambra al Palau inclou les intervencions d’altres grups, entre els quals Gloria Tello i Vicent Ros han citat al Quinteto Casulana (5 febrer); Plaerdemavida Ensemble (12 febrer); B3: Brower Trio, amb la soprano Isabel Monar (19 febrer); Coral Catedralícia de València (9 d’abril); Ventus Quintet (7 maig); Duo Nous Camins (14 maig); Amores Grup de Percussió (28 maig); Trio de corda Beaux Arts (11 juny); Quintet Cuesta (18 juny); Cuarteto Vanguardia i el guitarra Rafael Serrallet (24 setembre); Quartet Arts (24 d’octubre) i Ensemble Scherzo de València (19 novembre).

El cicle es desenvoluparà tots els dissabtes en l’Almudín a les 19.30 hores, des del 29 de gener fins al 17 de desembre de 2022. El preu d’accés serà de 10 euros.

Disposem de material gràfic.

València, martes 14 de diciembre de 2021

La programación, que comenzará el próximo 29 de enero, incluye un ciclo especial dedicado a la música barroca

L’Almodí acoge el IV ciclo “Cambra al Palau”, con 29 conciertos de repertorio internacional

La presidenta del Palau de la Música, la concejala Gloria Tello, ha presentado este martes la IV edición del ciclo “Cambra al Palau”, que comenzará el próximo 29 de enero en L’Almodí, y que ofrecerá una programación de 29 conciertos además de un ciclo de música barroca. Acompañada por el director del Palau, Vicent Ros, la concejala ha detallado los contenidos de este ciclo de cámara, que se extenderá hasta el 17 de diciembre del próximo año, 2022. Tal como ha señalado Tello, los conciertos preparados contarán con las intervenciones tanto de músicos de la Orquesta de València como de otros profesionales vinculados a la ciudad y a la Comunidad.

“L’Almodí, como centro cultural y musical, ha venido para quedarse; se consolida como subsede del Palau y se sitúa en la absoluta referencia de la música de cámara”, ha afirmado la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, sobre la idoneidad como espacio para la música de cámara de este edificio gótico situado en el centro de la ciudad. Tello ha asegurado que la respuesta del público a las actividades programadas en L’Almodí es “espectacular”, ya que, ha añadido, “durante la temporada actual se ha registrado una asistencia de cerca de 4.000 personas, lo que supone una ocupación media del 95% respecto a cada uno de los aforos permitidos según las normas sanitarias de cada momento”.

La IV edición de “Cambra al Palau” está “íntimamente relacionada con nuestra programación de abono de esta temporada”, ha explicado Gloria Tello. El ciclo dará visibilidad y ayudará a “recuperar del olvido la obra de cámara de 31 compositoras y compositores valencianos, y asimismo tendremos, por primera vez en el ciclo, una serie de siete conciertos de barroco de gran calidad”.

La programación contará con la participación de alrededor de 70 músicos valencianos, 30 de ellos profesores y profesoras de la Orquesta de València. De hecho, Tello ha destacado que este ciclo se creó “para dar respuesta al público aficionado a la música de cámara, servir como vehículo de expresión artística individual de las profesoras y profesores de la Orquesta, y para dar respuesta a los profesionales valencianos que no tienen la suerte de pertenecer a la Orquesta de València y también necesitan nuestro apoyo”.

En esta edición volverá a intervenir el prestigioso violonchelista Pablo Ferrández, artista residente del auditorio valenciano este año, en un concierto programado para el 26 marzo junto a profesorado de la Orquesta de València. De hecho, Ferrández inicia mañana miércoles su residencia en el auditorio de Les Arts con el concierto de la Orquesta de València dirigido por de Alexander Liebreich, en el que interpretará los conciertos para violonchelo nº 1 de Joseph Haydn y el de Erich W. Korngold.

El director del Palau, Vicent Ros, ha detallado la programación, y ha valorado “la consolidación, en plena pandemia y en este espacio externo, L’Almodí, de esta serie extensa de conciertos, de carácter estable y altísima calidad musical, y con un público muy fiel y agradecido”. Ros ha asegurado que “Cambra al Palau” se ha instalado como el ciclo de música de cámara “más extenso, trabajado y estable de la ciudad”. El programa ofrecerá piezas de compositores del gran repertorio, como Shostakóvich, Beethoven, Brahms, Mozart o Schumann, junto a reconocidos nombres de la música valenciana; y permitirá disfrutar de obras del barroco de Juan Bautista Comes y Juan Bautista Cabanilles, el clasicismo de Vicente Martín y Soler, una amplia representación de los siglos XIX y XX, como Joaquín Rodrigo, Matilde Salvador, Vicente Asencio, Llácer Pla, Luís Blanes, López-Chávarri o Eduardo Toldrá, y contemporáneos como Francisco Coll, Sara Galiana, Isabel Latorre, Ángeles López Artiga, Amparo Edo, Andrés Valero, César Cano o Voro García, entre otros.

Ciclo Barroco de 7 conciertos 

De manera paralela, el programa incluye un Ciclo Barroco, con un total de siete conciertos. Abrirán la programación Mediterrànea Consort, el 26 enero, con la integral de las sonatas para flauta de pico de Haendel; y La Dispersione, el 29 enero, con “Un viaje por las danzas del barroco”. Más adelante, los profesores de la Orquesta de València Enrique Palomares (violín), Iván Balaguer (violonchelo), Salvador Martínez (flauta) y Luis Arias (clavicémbalo) interpretarán el monográfico “Tan solo Bach” el 2 de abril. Posteriormente, la soprano Elia Casanova y Belisana Ruíz en la cuerda pulsada, presentarán el programa “De Elvas a Roma”, el 21 mayo. Y a la vuelta del verano se celebrará el concierto Harmonia del Parnàs, el 17 de septiembre; al que seguirá Musica Ficta, con su propuesta “Bergamasca” y danzas, arias, chaconas y disminuciones del primer Barroco, el 5 de noviembre; para finalizar con el programa “Más que una musa: mujeres compositoras del Barroco europeo”, de Estil Concertant, el 26 de noviembre.

La programación del ciclo Cambra al Palay incluye las intervenciones de otros grupos, entre los que Gloria Tello y Vicent Ros han citado al Quinteto Casulana (5 febrero); Plaerdemavida Ensemble (12 febrero); B3: Brower Trío, con la soprano Isabel Monar (19 febrero); Coral Catedralicia de València (9 de abril); Ventus Quintet (7 mayo); Duo Nous Camins (14 mayo); Amores Grup de Percussió (28 mayo); Trío de Cuerda Beaux Arts (11 junio); Quintet Cuesta (18 junio); Cuarteto Vanguardia y el guitarra Rafael Serrallet (24 septiembre); Quartet Arts (24 de octubre) y Ensemble Scherzo de València (19 noviembre).

El ciclo se desarrollará todos los sábados en el Almudín a las 19.30 horas, desde el 29 de enero hasta el 17 de diciembre de 2022. El precio de acceso será de 10 euros.

Disponemos de material gráfico.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí