Concessió de subvencions per al foment d’activitats musicals

0
1159

Primer. Finalitat, objecte i condicions de les ajudes

1. Convocar per a l’exercici de 2018 les subvencions per al foment d’activitats musicals, en el marc de les competències de l’Institut Valen- cià de Cultura i d’acord amb els objectius que té encomanats, amb la finalitat de millorar l’oferta d’activitats musicals i afermar la descen- tralització al servei de la ciutadania, consolidar una xarxa de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos i activitats musicals que siguen un complement adequat a les programacions que tenen lloc a les principals ciutats de la Comunitat Valenciana i, a més, facilitar les gires i els projectes de producció musical de les agrupacions professionals, així com els projectes musicals de caràcter singular que contribuïsquen a millorar l’oferta musical i les possibilitats professionals dels músics i de les músiques, en les següents modalitats:

a) Festivals.
b) Cursos de perfeccionament musical.
c) Concursos.
d) Projectes musicals de caràcter singular.
e) Gires fora de la Comunitat Valenciana.
d) Projectes de producció musical, amb excepció de la producció i

edició discogràfica, que compta amb una convocatòria específica.
2. Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats que tinguen lloc

entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, tots dos inclusivament.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí