VII CONCURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ DE MARXES DE CAVALCADA DE REIS MAGS . Edición 2017

0
1548
BASES EN TOTS ELS IDIOMES

 1. Podrà participar en aquest concurs tot compositor que ho desitge sense cap limitació de treballs originals.
 2. 2-  No podrà participar el compositor guanyador del Primer Premi de l’edició anterior.
 3. 3-  Les composicions presentades hauran de ser originals i inèdites, i encara que es poden inspirar o no en les festes nadalenques, la intenció d’aquest concurs és crear un gènere musical nou sota el títol de «Marxa per a Cavalcada de Reis d’Orient» i el jurat valorarà especialment aquest aspecte. Les obres presentades no han d’haver sigut interpretades ni editades amb anterioritat al dia del veredicte del concurs. I donat el seu especial caràcter de marxa de desfilada és important que no oferisquen dificultats per a la seua interpretació en el carrer, sent aquest punt també especialment valorat pel jurat.
 4. 4-  El premi està dotat amb 2.500 € i és indivisible. També es podran concedir fins a dos accèssits, a criteri del jurat, que estaran dotats amb 1.000 €. Si el jurat ho estima oportú, el premi pot declarar-se desert. En el moment del pagament s’aplicaran les retencions que establisca la legislació tributària espanyola.
 5. 5-  Presentació de les obres:
  1. Les obres es presentaran sota un lema, que serà el títol de la peça, i un pseudònim del compositor. Ni el pseudònim ni el lema faran suposar la identitat del compositor. Aquest fet desqualificaria automàticament l’obra en qüestió.
  2. Les obres es remetran per correu certificat a ASSOCIACIÓ DE REIS MAGS D’IBI, Carrer Empedrat 1, 03440 Ibi (Alacant) Espanya.
  3. S’enviaran, impreses en paper i sense enquadernar, 4 còpies de la partitura general i una còpia de cadascuna de les parts instrumentals, segons la plantilla instrumental que es detallarà en el Punt 14 d’aquestes bases.
  4. També s’enviarà un arxiu digital en format PDF de tot el material (partitura general i parts individuals) i un arxiu àudio de l’obra (extret del propi editor de partitures).
  5. Junt a les partitures s’enviarà un sobre tancat en el qual figure solament el lema i el pseudònim escollits per l’autor, i que inclourà:
   i. Full d’inscripció degudament emplenat (disponible en l’Annex 1 d’aquestes bases).

   1. Fotocòpia del DNI, passaport o document acreditatiu de la identitat del compositor.
   2. Breu currículum de l’autor.
 6. 6-  El termini de presentació d’obres finalitzarà el dia 8 de setembre de 2017, considerant- se vàlida la data del mata-segells, si escau.
 7. 7-  El jurat estarà format per cinc membres: El compositor que va obtenir el Primer Premi en l’edició anterior (si és possible), el director artístic del Taller de Música Castell
Vermell, un altre professional de la música de reconegut prestigi, el President de l’Associació de Reis Mags d’Ibi (que actuarà com a president del jurat) i el President del Taller de Música Castell Vermell. Un membre de la Junta Directiva de l’Associació de Reis Mags actuarà com a Secretari del jurat i alçarà acta del resultat. El Secretari participarà en les reunions amb veu, però sense vot. En el cas que el compositor guanyador del Primer Premi de l’edició anterior no poguera participar en el jurat, es convidarà un altre professional de la música, també de reconegut prestigi, a formar-ne part. En cas d’empat, el vot del President del jurat comptarà doble.

 1. 8-  El compositor premiat conservarà tots els drets que La Llei de Propietat Intel·lectual li concedeix i cedirà tots els drets de còpia, edició, publicació i reproducció a l’Associació de Reis Mags d’Ibi, que incorporarà aquesta obra al seu patrimoni, podent fer-ne ús. Quan una obra premiada s’incloga en programes de concert, edicions impreses, mitjans de reproducció, per ràdio o TV i similars es farà constar l’enunciat “Accèssit o Primer Premi del VII Concurs Internacional de Composició de Marxes per a Cavalcada de Reis d’Orient. Ibi, 2017”.
 2. 9-  L’editorial GTE Música editarà l’obra guanyadora del concurs.
 3. 10-  Les obres no premiades es conservaran en la seu del Taller de Música Castell Vermell d’Ibi durant un termini de tres mesos a partir de la data en què es faça públic el veredicte del jurat. Durant aquest termini seran retornades als autors que ho sol·liciten, contra reemborsament del cost per correu o retirant-la personalment. Passat aquest termini les obres seran destruïdes.
 4. 11-  El jurat es reunirà abans del dia 28 d’octubre de l’any 2017 i seleccionarà les peces que al seu judici meresquen ser finalistes, els lemes de les quals es donaran a conèixer en premsa, en www.gtemusica.com i en diverses xarxes socials. Les obres finalistes seran interpretades en el Concert de Nadal i Reis pel Taller de Música Castell Vermell. Aquest concert tindrà lloc el dissabte , 16 de desembre de 2017, en el Teatre del Col·legi Salesià d’Ibi a l’hora que degudament s’anunciarà. El veredicte del jurat es farà públic després de la interpretació de totes les obres finalistes.
 5. 12-  Els autors premiats hauran de facilitar en el termini d’un mes des del veredicte del concurs una còpia de la partitura en format digital: Finale, Sibelius o Encore. En el moment del lliurament d’aquesta es formalitzarà el pagament a través de transferència bancària.
 6. 13-  La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
 7. 14-  Plantilla instrumental:
  – Partitura General (no guió)
  – Flautí (C)
  – Flauta1i2(C)
  – Oboé 1 i 2 (C) (2 Opcional)
  – Fagot (C) (Opcional)
  – Donçaina (Dolçaina) (G) o bé Xaramita (G) (*) – Requint (E♭) (Opcional)
  – Clarinet1,2i3(B♭)
  – Clarinet Baix (B♭) (Opcional)
  – SaxoAlt1i2(E♭)
  – Saxo Tenor 1 i 2 (B♭) (2 Opcional)
 • –  Saxo Baríton (E♭) (Opcional)
 • –  Fiscorn (B♭) (Opcional)
 • –  Trompeta1,2i3(B♭)
 • –  Trompa 1, 2 (F)
 • –  Trompa 3, 4 (F) (Opcional)
 • –  Trombó1,2i3(C)
 • –  Bombardí 1 i 2 (C) (2 Opcional)
 • –  Tuba(C)
 • –  Percussió. Aquella que l’autor considere convenient, sempre que puga
  utilitzar-se en una desfilada.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí