El XXII Premi Iturbi de Piano manté oberta la convocatòria fins al 3 de novembre

0
377

· El concurs internacional, de caràcter biennal i organitzat per la Diputació de València, tindrà lloc del 31 de maig al 9 de juny de 2023, amb Joaquín Achúcarro com a director artístic

· Està dirigit a intèrprets de qualsevol nacionalitat, nascuts a partir del 23 de juny de 1987, que hauran d’aportar un enregistrament d’entre 20 i 30 minuts avaluat en preselecció

· El primer premi està dotat amb 30.000 euros, el segon amb 20.000 i el tercer amb 10.000. Els finalistes rebran 5.000 euros i el premi especial al millor intèrpret de música espanyola 2.000

· Gloria Tello, diputada del Premi Iturbi, anima a pianistes de tot el món a participar en este prestigiós concurs

14/octubre/2022. El Premi Iturbi, Concurs Internacional de Piano de València, manté obert el termini d’inscripció fins al 3 de novembre per a la seua vint-i-dosena edició que tindrà lloc del 31 de maig al 9 de juny de 2023, baix la direcció artística de Joaquín Achúcarro. L’esdeveniment musical, de caràcter biennal i organitzat per la Diputació de València, és un referent en el món pianístic al que s’han presentat intèrprets dels cinc continents en les 21 edicions celebrades des de 1981 i que va ser impulsat per Joaquín Rodrigo (Sagunt, 1901-Madrid, 1999).

La convocatòria de la pròxima edició, publicada en pianoiturbi.dival.es, està dirigida a pianistes de qualsevol nacionalitat, nascuts a partir del 23 de juny de 1987, que hauran d’aportar documentació i un enregistrament audiovisual d’entre 20 i 30 minuts que s’avaluarà en una fase de preselecció per un jurat compost per Ana María Guijarro (presidenta), Carles Marín i Ángel Sanzo (vocalies) i Josep Vidal (secretari), cap del Servei de Cultura de la Diputació de València. Esta prova se celebrarà durant el mes de novembre i el llistat d’admesos es publicarà el 12 de desembre de 2022 en la web.

Superada la preselecció, la competició constarà de tres proves eliminatòries i la Gran Final. En la primera fase (recital) i en la segona (semifinal) els intèrprets seleccionats hauran de triar lliurement obres de tres tipus: una de caràcter contrapuntístic, cas dels Preludis i fugues de Bach, Xostakóvitx o Mendelssohn, entre altres; una sonata de Beethoven o Mozart o les obres curtes de Chopin; i una peça de Goyescas d’Enrique Granados, la Suite Ibèria, Navarra, o La Vega d’Albéniz, o la Fantasia Bètica de Manuel de Falla. Els participants no podran repetir obres al llarg del concurs.

La primera fase comptarà amb els 20 intèrprets que superen la preselecció, la segona amb 10, la final amb sis i la Gran Final amb tres. En les dos últimes proves, els concursants actuaran amb l’Orquestra de València, formació titular del Palau de la Música. En la final, podran optar entre un dels cinc concerts per a piano i orquestra de Beethoven; i en la Gran Final, hauran d’abordar un concert per a piano i orquestra d’entre els designats per l’organització i de compositors com Chopin, Liszt, Robert Schumann, Johannes Brahms, Piotr Ilich Txaikovski, Serguei Rajmàninov, Joaquín Rodrigo i Manuel Palau, entre altres.

El concurs continuarà comptant amb la figura del compositor resident que en esta edició ostentarà el valencià Francisco Coll, encarregat d’escriure l’obra Mare-homenatge a Joaquín Sorolla (2022), que serà interpretada de manera obligatòria per tots els músics que accedisquen a la segona fase.

Promoció, difusió i excel·lència

Gloria Tello, diputada del Premi Iturbi, ha manifestat que “el certamen consolida en esta edició els premis en metàl·lic que es van incrementar en un 70% en l’anterior, i continuarà oferint als guanyadors recitals, concerts, gires… que impulsaran la seua promoció i difusió”. La presidenta del Palau de la Música ha indicat que “animem a pianistes de tot el món a participar en esta prestigiosa competició que, al llarg de la seua història, ha servit per a secundar i donar a conéixer a grans talents”; i ha posat en valor “un projecte que, amb el Festival de Piano, amb rellevants figures nacionals i internacionals, i el Cicle de Recitals Iturbi, amb els guanyadors del concurs, visibilitza i promou l’excel·lència”.

30.000 euros

Les dotacions es mantenen respecte al certamen precedent: el primer premi estarà dotat amb 30.000 euros, l’enregistrament d’un disc i diversos recitals i concerts; el segon amb 20.000 i el tercer amb 10.000. La resta de finalistes no seleccionats per a la Gran Final rebran 5.000 euros i el premi especial al millor intèrpret de música espanyola 2.000.

La Diputació de València organitzarà concerts a España i a l’estranger durant l’any 2024 amb les persones guanyadores dels tres primers guardons i s’atorgaran altres premis especials finançats per entitats i empreses patrocinadores i col·laboradores. Així mateix, la Diputació de València concedirà als concursants una ajuda com aportació a les despeses de desplaçament i manutenció.

La gala de lliurament de premis tindrà lloc el 10 de juny de 2023, en el transcurs d’un recital en el qual participaran els tres pianistes de la Gran Final que interpretaran una obra, triada per la direcció, d’entre les que hagen oferit durant les diferents proves del concurs. Totes les actuacions es retransmetran en directe i es farà una reposició dels concerts que podran ser visualitzats a través del web del certamen, la qual cosa impulsarà la difusió i internacionalització d’este esdeveniment musical que se celebra cada dos anys.

II Festival de Piano Iturbi

El Festival de Piano Iturbi arriba a la seua segona edició amb una programació que oferirà, del 28 d’octubre al 4 de novembre, nou concerts en diferents escenaris de la ciutat de València (Palau de les Arts, Centre Cultural la Beneficència, L’Almodí i el Teatre Principal) amb intèrprets de referència en el pianisme nacional i internacional com Maria João Pires, Luis Fernando Pérez, Bartomeu Jaume, Xavier Torres, Alexei Sichev, Carlos Apellániz, Óscar Oliver, Yulianna Avdeeva, Carles Marín, Claudio Carbó, María Linares i Josep Colom, així com amb el director Manuel Hernández Silva, el clavecinista Diego Ares i el fortepianista Antonio Simón, entre altres prestigiosos músics i professors de l’Orquestra de València.

La Diputació de València dóna continuïtat així a un festival, baix la direcció artística de Justo Romero, que va commemorar el 125 aniversari del naixement de José Iturbi en 2020 i que tindrà lloc els anys parells en el marc del concurs, que ho farà en els imparells. Així mateix, el Cicle de Recitals Iturbi brindarà enguany, del 6 de maig al 4 de novembre, un total de 15 concerts a Roma (2), Tolosa de Llenguadoc, València (6), i en ciutats i municipis valencians com Gandia, Chiva, Xàtiva, Sagunt, Ayora i Llíria, a càrrec dels guanyadors de l’anterior edició: Alexei Sichev, Salome Jordania, Ryutaro Suzuki i Zifan Ye.

El XXII Premio Iturbi de Piano mantiene abierta la convocatoria hasta el 3 de noviembre

· El concurso internacional, de carácter bienal y organizado por la Diputació de València, tendrá lugar del 31 de mayo al 9 de junio de 2023, con Joaquín Achúcarro como director artístico

· Está dirigido a intérpretes de cualquier nacionalidad, nacidos a partir del 23 de junio de 1987, que tendrán que aportar una grabación de entre 20 y 30 minutos evaluada en preselección

· El primer premio está dotado con 30.000 euros, el segundo con 20.000 y el tercero con 10.000. Los finalistas recibirán 5.000 euros y el premio especial al mejor intérprete de música española 2.000

· Gloria Tello, diputada del Premio Iturbi, anima a pianistas de todo el mundo a participar en este prestigioso concurso

14/octubre/2022. El premio Iturbi, Concurso Internacional de Piano de València, mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 3 de noviembre para su vigésimosegunda edición, que tendrá lugar del 31 de mayo al 9 de junio de 2023, bajo la dirección artística de Joaquín Achúcarro. El acontecimiento musical, de carácter bienal y organizado por la Diputació de València, es un referente en el mundo pianístico al que se han presentado intérpretes de los cinco continentes en las 21 ediciones celebradas desde 1981 y que fue impulsado por Joaquín Rodrigo (Sagunto, 1901-Madrid, 1999).

La convocatoria de la próxima edición, publicada en pianoiturbi.dival.es, está dirigida a pianistas de cualquier nacionalidad, nacidos a partir del 23 de junio de 1987, que tendrán que aportar documentación y una grabación audiovisual de entre 20 y 30 minutos que se evaluará en una fase de preselección por un jurado compuesto por Ana María Guijarro (presidenta), Carles Marín i Ángel Sanzo (vocalías) y Josep Vidal (secretario), jefe del Servicio de Cultura de la Diputació de València. Esta prueba se celebrará durante el mes de noviembre y el listado de admitidos se publicará el 12 de diciembre de 2022 en la web.

Superada la preselección, la competición constará de tres pruebas eliminatorias y la Gran Final. En la primera fase (recital) y en la segunda (semifinal) los intérpretes seleccionados tendrán que elegir libremente obras de tres tipos: una de carácter contrapuntístico, caso de los Preludios y fugas de Bach, Shostakóvich o Mendelssohn, entre otras; una sonata de Beethoven o Mozart o las obras cortas de Chopin; y una pieza de Goyescas de Enrique Granados, la Suite Iberia, Navarra, o La Vega de Albéniz, o la Fantasía Bética de Manuel de Falla. Los participantes no podrán repetir obras a lo largo del concurso.

La primera fase contará con los 20 intérpretes que superan la preselección, la segunda con 10, la final con seis y la Gran Final con tres. En las dos últimas pruebas, los concursantes actuarán con la Orquesta de València, formación titular del Palau de la Música. En la final, podrán optar entre uno de los cinco conciertos para piano y orquesta de Beethoven; y en la Gran Final, tendrán que abordar un concierto para piano y orquesta de entre los designados por la organización y de compositores como Chopin, Liszt, Robert Schumann, Johannes Brahms, Piotr Ilich Chaikovski, Serguéi Rajmàninov, Joaquín Rodrigo y Manuel Palau, entre otros.

El concurso continuará contando con la figura del compositor residente, que en esta edición ostentará el valenciano Francisco Coll, encargado de escribir lo obra Mare-homenatge a Joaquín Sorolla (2022), que será interpretada de manera obligatoria por todos los músicos que accedan a la segunda fase.

Promoción, difusión y excelencia

Gloria Tello, diputada del Premio Iturbi, ha manifestado que “el certamen consolida en esta edición los premios en metálico que se incrementaron en un 70% en el anterior, y continuará ofreciendo a los ganadores recitales, conciertos, giras… que impulsarán su promoción y difusión”. La presidenta del Palau de la Música ha indicado que “animamos a pianistas de todo el mundo a participar en esta prestigiosa competición que, a lo largo de su historia, ha servido para secundar y dar a conocer a grandes talentos”; y ha puesto en valor “un proyecto que, con el Festival de Piano, con relevantes figuras nacionales e internacionales, y el Ciclo de Recitales Iturbi, con los ganadores del concurso, visibiliza y promueve la excelencia”.

30.000 euros

Las dotaciones se mantienen respecto al certamen precedente: el primer premio estará dotado con 30.000 euros, la grabación de un disco y varios recitales y conciertos; el segundo con 20.000 y el tercero con 10.000. El resto de finalistas no seleccionados para la Gran Final recibirán 5.000 euros y el premio especial al mejor intérprete de música española 2.000.

La Diputació de València organizará conciertos en España y en el extranjero durante el año 2024 con los ganadores de los tres primeros galardones y se otorgarán otros premios especiales financiados por entidades y empresas patrocinadoras y colaboradoras. Así mismo, la Diputació de València concederá a los concursantes una ayuda para los gastos de desplazamiento y manutención.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el 10 de junio de 2023, en el transcurso de un recital en el cual participarán los tres pianistas de la Gran Final que interpretarán una obra, elegida por la dirección, de entre las que hayan ofrecido durante las diferentes pruebas del concurso. Todas las actuaciones se retransmitirán en directo y se hará una reposición de los conciertos que podrán ser visualizados a través de la web del certamen, lo cual impulsará la difusión e internacionalización de este acontecimiento musical que se celebra cada dos años.

II Festival de Piano Iturbi

El Festival de Piano Iturbi llega a su segunda edición con una programación que ofrecerá, del 28 de octubre al 4 de noviembre, nueve conciertos en diferentes escenarios de la ciudad de València (Palau de les Arts, Centro Cultural la Beneficencia, L’Almodí y el Teatro Principal) con intérpretes de referencia en el pianismo nacional e internacional como Maria João Pires, Luis Fernando Pérez, Bartomeu Jaume, Xavier Torres, Alexei Sichev, Carlos Apellániz, Óscar Oliver, Yulianna Avdeeva, Carles Marín, Claudio Carbó, María Linares i Josep Colom, así como con el director Manuel Hernández Silva, el clavecinista Diego Ares y lo fortepianista Antonio Simón, entre otros prestigiosos músicos y profesores de la Orquesta de València.

La Diputació de València da continuidad así a un festival, bajo la dirección artística de Justo Romero, que conmemoró el 125 cumpleaños del nacimiento de José Iturbi en 2020 y que tendrá lugar los años pares en el marco del concurso, que lo hará en los impares. Así mismo, el Ciclo de Recitales Iturbi brindará este año, del 6 de mayo al 4 de noviembre, un total de 15 conciertos en Roma (2), Toulouse, València (6), y en ciudades y municipios valencianos como Gandia, Chiva, Xàtiva, Sagunto, Ayora y Llíria, a cargo de los ganadores de la anterior edición: Alexei Sichev, Salome Jordania, Ryutaro Suzuki y Zifan Ye.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí