Decret membres Jurat Certamen 2019 DIVAL

0
1430

DECRET DEL DIPUTAT DELEGAT DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

«Donat compte de l’expedient que es tramita en els Serveis Administratius de Promoció Cultural, amb vista a la celebració del 43 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, en la seua edició de 2019.

Vist el que es disposa en el punt sisé, lletra i) del Decret 2850, de 7 d’abril de 2017, de delegacióde competències.

RESOLC:

Integrar, segons el que establix la clàusula catorzena de les que regix la convocatòria, aprovada per Decret del president de la Diputació de València número 11341, de 4 de desembre de 2018, el Jurat qualificador que ha de valorar les actuacions de les diverses Bandes de Música participants en el 43 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, de la manera següent:

President:
Sr. Xavier Rius Torres
Diputat de Cultura de la Diputació de València.

Vocals:
Sr. Pablo Sánchez Torrella
Sr. Vicente Soler Solano
Sr. Pascual Balaguer Echevarría Sr. Miguel Enrique de Tena Peris Sr. Andrés Valero Castells

Secretari:
Sr. Josep Joan Vidal i Borràs, cap dels Serveis Administratius de Promoció Cultural de la Diputació de València.

Suplent: Sr. Javier Segarra Gisbert, cap de Secció de Administració i Servicis Culturals.»

[the_ad_group id="2995"]

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí