Bases per a la convocatòria del concurs de composición musical a Lleida

0
1244

Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

C/Panera, 1

25002 – Lleida

Tel: 625 349 621 email: miclleida@miclleida.org web: miclleida.org

Bases per a la convocatòria del concurs de composició musical per a proveir de l’himne de 25è aniversari de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

Participants

La convocatòria es oberta a qualsevol persona física, sense límits d’edat, de nacionalitat, ni de nombre de composicions per participant.

Condicions generals

Les obres hauran de ser de nova creació i no poden haver estat premiades o emeses amb anterioritat. El tema de la composició es la música de l’himne de la Festa de Moros i Cristians de Lleida.

El títol de l’himne serà: Himne del 25è aniversari de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

El himne haurà d’estar escrit per a la plantilla habitual de banda de música: oboè, flauta, requint, clarinets 1, 2 i 3, saxo soprano, saxo alt 1 i 2, saxo tenor, saxo baríton, fiscorn, trompetes 1, 2 i 3, trompes 1, 2, 3 i 4, trombons 1, 2 i 3, bombardins, tubes, caixa, bombo, plats i timbales.

Tindrà una durada mínima de 3 minuts i màxima de 6 minuts.

Si la obra incorpora algun fragment de musica de un altre autor s’hauran d’acreditar els permisos corresponents en el moment de la presentació al concurs.

La composició guanyadora podrà ser interpretada en el lloc, espai i moment que l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida determini.

Format de presentació

Les obres hauran de presentar-se en format paper, s’hauran d’enviar cinc exemplars de la partitura original (guió o partitura) i un joc de materials (particel·les).

S’haurà d’acompanyar d’un breu text amb el títol i notes explicatives. També haurà de presentar-se una copia digital de tot el document en format CD o equivalent. Aquesta còpia digital haura d’incloure una versió audible, tipus midi o similar, de la peça presentada.

Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

C/Panera, 1

25002 – Lleida

Tel: 625 349 621 email: miclleida@miclleida.org web: miclleida.org

Presentació i anonimat dels participants

Les peces s’hauran d’enviar de forma anònima, en un sobre tancat i sense cap tipus de marca identificable. A l’interior d’aquest sobre, també s’inclourà un altre on hi haurà la fotocòpia del DNI o passaport i altres dades personals (adreça postal, adreça electrònica, telèfon,..) i un breu currículum de l’autor o autors. Aquest sobre s’identificarà exteriorment amb el pseudònim triat per l’autor o autors.

El concursant que no respecti aquest anonimat serà exclòs del concurs.

Termini de presentació

La data límit de presentació d’obres serà a les 20 hores del dia 15 de gener de 2020, i es consideren vàlides aquelles obres remeses per correu on es pugui verificar el seu enviamento en aquesta data o anterior a la data límit expressada en aquestes bases

Lliurament de les obres

La documentació s’enviarà certificada a

Associació de la festa de Moros i Cristians de Lleida

Carrer Panera, 1 –

25002 Lleida, degudament protegides i lliures de despeses, o dipositarles

a la mateixa seu de l’Associació, al carrer Panera, 1 de Lleida

Jurat

El jurat qualificador estarà format per cinc professionals de reconegut prestigi i relacionas amb el món de la composició i/o de la interpretació musical, així com de la direcció d’agrupacions musicals.

El jurat decidirà amb d’acord a criteris de qualitat i finalment de sentit popular dels temes.

El jurat triarà les dues millors obres com a finalistes, aquestes s’interpretaran el dia del Pregó

– Concert del 25 aniversari i els assistents en triaran una com a guanyadora del concurs.

El veredicte final serà inapel·lable.

El premi podrà ser declarat desert pel Jurat

El jurat es reunirà els primers dies (7, 8, 9) del mes de febrer de 2020

Premi

La decisió del jurat es farà pública el dia del Pregó – Concert del 25è aniversari de la Festa de

Moros i Cristians de Lleida (abril de 2020). Es convidaran a tots els autors dels himnes presentats al concurs però els autors dels dos himnes finalistes tindran l’obligatorietat d’assistir a aquest acte per a recollir el premi.

S’estableix un premi únic de 3.500 euros

Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida

C/Panera, 1

25002 – Lleida

Tel: 625 349 621 email: miclleida@miclleida.org web: miclleida.org

L’himne guanyador passarà automàticament a ser propietat de l’Associació de la Festa deMoros i Cristians de Lleida, i l’autor cedirà en exclusiva els drets d’interpretació, edició i gravació a l’Associació de la festa de Moros i Cristians de Lleida

Les obres no premiades

Les partitures no premiades seran retornades, prèvia sol·licitud dels concursants abans del 15 de maig de 2020, passada aquesta data les partitures seran destruïdes.

Conformitat

La participació en aquest concurs suposa la plena conformitat i acceptació de les bases així com de les decisions preses pel jurat i la interpretació que aquest faci de les bases

Contacte

Per a resoldre qualsevol tipus de dubte que es pugui donar, es podran posar en contacte amb l’organització mitjançant la següent adreça de correu electrònic:

miclleida@miclleida.org

Lleida a 1 de febrer de 2019

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí