CONVOCATÒRIA PLAÇA DE DIRECTOR BANDA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS

0
1705

Vos informam que la Federació Balear de Bandes de Música obri el termini per a l a presentació de candidats a «Director de la Banda Simfònica de les Illes Balears»

Aquí teniu les bases que demanam:

Documents a presentar:

Els candidats hauran de presentar abans de dia 15 de gener de 2019:

a) Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport en regla.
b) Fotocòpia de la titulació
c) Currículum amb fotografia i fotocòpia de la documentació justificant els mèrits al·legats,
una adreça de correu electrònic i de forma optativa un vídeo del candidat dirigint presentat
per mitjà d’un DVD o d’un enllaç a Youtube.
d) Un projecte musical amb els següents punts:
• Programació
• Direcció artística
• Pla de feina per un any.
e) Mèrits laborals, aportant contracte o certificació del lloc de feina no computant-se períodes
inferiors a un mes.

Condicions

• La plaça de Director de la Banda Simfònica de les Illes Balears no és remunerada i tindrà
una duració d’un any que podrà ser prorrogable un any més si així es decideix per les dues
parts.
• El candidat, en cas de ser nomenat, es compromet a dur a terme el projecte presentat a
més dels concerts que li proposarà la Federació Balear de Bandes i Associacions Musicals
abans d’acceptar el càrrec.
• El candidat, també haurà de fer la selecció de músics per completar el planter de la banda
que haurà d’estar format majoritàriament, encara que no exclusivament, per músics
membres de bandes federades a Balears.

Selecció de candidats

La selecció de candidats es farà en dues rondes, essent cadascuna d’elles eliminatòria.

1.- Currículum i projecte musical

El tribunal de selecció designat per la Federació analitzarà els currículums presentats, que
es puntuaran valorant-se de la següent manera:
• Títols Superiors de música, 1 punt fins a un màxim de 2 punts.
• Títol Superior en Direcció d’Orquestra, 1 punt, només si no s’ha comptabilitzat a
l’apartat anterior.
• Títols Professionals de música, 0,5 punts fins a un màxim de 2 punts.
• Cursos relacionats amb la direcció d’orquestres o bandes, fins a un màxim de 3 punts:
• Fins a 30 hores lectives, 0,2 punts.
• De 31 a 60 hores lectives, 0,5 punts.
• Més de 60 hores lectives, 1 punt.
• Experiència com a director de banda, 0.05 punts per més treballat fins a un màxim de 2
punts.
• La valoració del tribunal respecte al projecte musical serà de 1 a 10 punts.
• Nivell de dificultat del repertori respecte al nivell de la banda, fins a 3 punts.
• Originalitat del repertori, comparant-lo amb el repertori de les Bandes a Balears i el
repertori ja interpretat per la Banda Simfònica de les Balears durant les darreres
temporades, fins a 3 punts.
• Pla de feina, fins a 4 punts.
Passaran a la ronda següent un màxim de 10 candidats.

2.- Entrevista personal.

Aquesta entrevista la realitzarà el tribunal de selecció i tindrà una valoració de 0 a 10
punts.
Es valorarà la formació musical, pedagògica i instrumental, així com els coneixements per
l’organització i gestió d’una banda.
El tribunal tindrà la facultat de decidir damunt qualsevol qüestió no plantejada a les Bases i les
seves decisions seran inapel·lables.

El nomenament es farà públic el dia 30 de gener de 2019

Podeu enviar les vostres sol·licituds a: federacio.balear.bandes@gmail.com 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí