VIII PREMI INTERNACIONAL DECOMPOSICIÓ DE MÚSICA PER A BANDA VILA DE MURO 2024

0
293

1-. L’Ajuntament de Muro (Alacant) convoca el VIII PREMI INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA PER A BANDA VILA DE MURO 2024 amb l’objectiu de fomentar i enriquir el patrimoni musical i cultural de les bandes de música, i també per a estimular la creativitat dels compositors d’aquesta especialitat instrumental, i contribuir amb això a augmentar el catàleg de composicions per a orquestres de vent i
percussió.
2-. La concessió del premi, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els principis següents:

 • Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
 • Eficàcia en el compliment dels objectius.
 • Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
  BASE SEGONA.- Finançament
  El premi que s’atorga es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33400-48917 del pressupost de 2024 de l’Ajuntament de Muro de Alcoy per import de quatre mil cinc-cents euros (4.500 €).
  BASE TERCERA.- Quantia dels premis concedits.
  Queda establert un PRIMER premi de 4.500 € i el jurat podrà concedir totes les Mencions d’Honor que considere oportunes sense estar aquestes remunerades econòmicament.
  BASE QUARTA.- Beneficiaris
  1.- Hi podran participar compositors de qualsevol nacionalitat, sense límit d’edat.  Les obres seran enviades a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Muro, Placeta Molina, 4; 03830 Muro (Alacant), i caldrà indicar-hi: VIII PREMI INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA PER A BANDA VILA DE MURO 2024; amb el sobre tancat i el remitent en l’anonimat.

  Bases

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí