I Certamen Autonòmic de Bandes Juvenils «Lorenzo Sanchis»

0
215

I CERTAMEN AUTONÒMIC DE BANDES JUVENILS «Lorenzo Sanchis»

TAVERNES DE LA VALLDIGNA (València)

BASES GENERALS

La Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna, junt amb el patrocini de l’Ajuntament de la mateixa localitat i la col·laboració de la tenda de música Instrumentomanía, es disposa a organitzar el I Certamen Autonòmic de Bandes Juvenils «Lorenzo Sanchis», en honor al primer director que va tindre la banda de la localitat vallera en els seus inicis, a l’any 1883.
Es vol així fomentar un dels pilars fonamentals de totes les nostres societats musical, la nostra joventut i en particular, les nostres bandes juvenils. Ells són ja el present i seran el futur de les nostres bandes, i amb aquest Certamen, volem donar més visibilitat a tot un conjunt de músics que avui en dia nodreixen les nostres societats musicals.

1. LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ

El I Certamen Autonòmic de Bandes Juvenils de Tavernes de la Valldigna «Lorenzo Sanchis» tindrà lloc el dia 27 d’octubre de 2024, en la Casa de la Cultura de la localitat de Tavernes de la Valldigna (València), a les 17h.

            Ubicació: Plaça de l’Escriptor Rafael Chirbes, s/n, 46760, 46760, Valencia

2. COMITÉ HONORÍFIC I ORGANITZADOR

El comité honorífic estarà format per l’alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero; la regidora de cultura Encar Mifsud; la presidenta de la FSMCV Daniela González i la presidenta de la SIUMTV Luisa Mifsud.

D’altra banda, el comité organitzador estarà format per membres de la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna, el qual vetllarà per la correcta planificació, organització i execució del Certamen. A més, serà el responsable de la interperetació de les normes previstes en la següent convocatòria, així com de la resolució de qualsevol incidència que poguera presentar-se en el desenvolupament del Certamen.

3. BANDES PARTICIPANTS

3.1 – Hi podrà participar qualsevol banda juvenil federada dins la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. No podran participar bandes pertanyents a conservatoris de música ni escoles privades.

3.2 – El número de components de cada banda estarà comprés entre 35 i 65 músics (tant el director/a com l’abanderat/da no entraran en el còmput total de components).

3.3 – L’edat màxima dels components de la banda serà fins als 21 anys (inclosos). Així mateix, les bandes podran comptar amb la presència de 3 músics majors de 21 anys de la mateixa societat musical, i 2 reforços aliens a la mateixa societat musical.

Per al control de les plantilles de les bandes participants, s’aplicarà la normativa aprovada en l’Assemblea General de la FSMCV. Tots els components de les bandes que hagen de participar-hi hauran d’anar proveïts del DNI i acreditació de la FSMCV per a la seua identificació.

3.4 – Cap músic podrà participar en 2 bandes el mateix dia del Certamen.

3.5 – El president/a de cada banda participant es comprometrà, prèvia declaració jurada, a firmar un document en què assegura que els membres formen part de la banda juvenil i tenen l’edat exigida per a participar en el Certamen.

4. INSCRIPCIÓ

4.1 – El termini d’inscripció per al certamen estarà obert del dia 3 de juny fins al 23 de juny (ambdós inclosos)

4.2 – Les bandes remetran la informació requerida en l’Annex I a la següent direcció de correu: certamen@siumtv.com

5. SELECCIÓ DE BANDES PARTICIPANTS

5.1 – El número total de bandes participants en aquest Certamen serà de 3.  El Certamen es celebrarà quan concórreguen un mínim de 2 bandes.

5.2 – Una vegada comprovades les inscripcions i que cumplisquen amb els requisits, es realitzarà un sorteig públic el dia 27 de juny a les 20h per establir les bandes seleccionades (en cas d’haver més de 3 sol·licituts) així com l’ordre d’actuació. El sorteig es podrà seguir de manera online mitjançant el web siumtv.com

5.3 – Les bandes participants, una vegada hagen estat seleccionades en cas d’haver sorteig, enviaran a certamen@siumtv.com  abans del dia 31 de juliol la següent documentació:

– Llista de músics federats

– Currículum i foto de la banda i del director/a

– Disposició a l’escenari, en PDF, segons les mesures de l’escenari de la Casa de la Cultura (el qual s’enviarà a les bandes participants) Es pot consultar a l’Annex II el material de percussió que facilitarà el comité organitzador del Certamen.

– Programa a interpretar

– 3 exemplars originals de la partitura de l’obra lliure a interpretar

5.4 – El Certamen es celebrarà si concorren un mínim de 2 bandes.

6. DESENVOLUPAMENT DEL CERTAMEN

6.1 – Control d’accés: per al control de les plantilles de les bandes participants, s’aplicarà la normativa aprovada en l’Assemblea General de la FSMCV. Totes els components de les bandes que hagen de participar-hi hauran d’anar proveïdes del DNI i acreditació de la FSMCV per a la seua identificació.

6.2 – Les bandes participants interpretaran en primer lloc un peça d’escalfament, fora de concurs, amb una duració màxima de 5 minuts.

6.3 – Tot seguit, cada banda interpretarà l’obra obligada: Pastorale de Provence, del compositor Franco Cesarini.

6.4 – Per finalitzar l’actuació, les bandes participants interpretaran una obre de lliure elecció amb una duració entre 8 i 15 minuts.

6.5 – L’excés o defecte del temps estipulat es penalitzarà per part del tribunal amb 5 punts per minut.

7. JURAT

7.1 – El jurat estarà composat per 3 membres relacionats amb el món bandístic, el nom dels quals serà anunciat setmanes abans de la realització del certamen.

7.2 – El jurat puntuarà de 0 a 10 cadascun dels següents paràmetres: afinació, musicalitat,  sonoritat, tècnica, i adequació a la instrumentació. El nombre màxim de punts a anotar per cada membre del Jurat serà de 100 pel còmput total, 50 punts per cada obra interpretada, aquesta puntuació màxima resultant es dividirà entre tres per tal que la final siga de màxim 100 punts.

7.3  – La decisió del jurat serà inapelable.

8. PREMIS

8.1 – S’otorgaran els següents premis:

            Esment d’honor: de 91 a 100 punts

            Primer premi: de 81 a 90 punts

            Segon premi: de 71 a 80 punts

            Tercer premi: de 50 a 70 punts

En el cas de dues o més bandes participants que superen els 90 punts, serà la de més puntuació la guardonada amb aquest esment d’honor.

8.2 – Les quantitats, en concepte de premi, seran les següents:

            – Esment d’honor: 2000€

            – 2a banda amb més puntuació: 1500€

            – 3a banda amb més puntuació: 1000€

            – Premi «Instrumentomanía» a la millor interpretació de l’obra obligada: 250€

Les bandes interessades es poden posar en contacte per qualsevol dubte de les següents formes:

Tlf. 619593329 (Carlos Sancho)     

Email: certamen@siumtv.com

Bases en pdf

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí