CONCURS DE COMPOSICIÓ DE L'HIMNE DE FESTES D'ALFARRASÍ

0
2021

 

CONCURS DE COMPOSICIÓ DE L’HIMNE DE FESTES
Bases del Concurs de Composició de l’Himne de Festes d’Alfarrasí
La Junta Central de Moros i Cristians d’Alfarrasí, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alfarrasí convoca el Concurs de Composició Musical per a l’Himne de Festes d’Alfarrasí amb l’objectiu d’obtenir una peça musical que identifique i reflexe el caràcter festiu i la personalitat del nostre poble.
 

BASES 

1.      Podran participar en aquest concurs tots els compositors que estiguen interessats de qualsevol localitat i sense límit d’edat.
2.      Cada participant podrà presentar quantes obres desitge; les quals han de ser originals, inèdites, no premiades ni pendents de resolució en cap altre concurs i no haver estat interpretades amb anterioritat.
3.      Es valorarà especialment l’originalitat, així com la seua idoneïtat per poder ser interpretades a les desfilades festeres.
4.      La composició deurà portar un lema i adequar-se a la lletra que queda inclosa a l’annexe 1.
5.      Les obres hauran de tenir un minutatge comprès entre els 3 i els 6 minuts.
6.    Les obres es lliuraran en paper fins al 26 de juny de 2.017, inclòs, i es presentaran per duplicat a l’Ajuntament d’Alfarrasi (C/Lepanto, 6, CP: 46893 Alfarrasí), bé personalment o per correu postal i les particel·les correspondran a la instrumentació que s’indica al final d’aquestes bases (annexe 2).  Hauran d’anar dins d’un sobre tancat, on s’escriurà el text següent: “Concurs composició musical Himne de Festes d’Alfarrasí”, i l’adreça i el remitent en l’anonimat.)
7.    Les partitures no han d’estar signades ni tampoc mostrar inscripcions o senyals que puguen descobrir el nom de l’autor; es presentaran només amb el mencionat lema o títol. Dins del sobre en que s’envien les obres s’inclourà, a més de l’obra, un segon sobre, també tancat, on constaran el lema i el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, telèfons de contacte i l’adreça.
De tota manera, les obres també podran ser entregades en mà a les oficines administratives de l’Ajuntament en horari de 9:00 a 14:00h, sempre que es complisquen els requisits d’entrega exigits anteriorment. No s’acceptaran obres una vegada passada aquesta data.
8.      El Jurat d’aquest Concurs estarà format per les persones que la JCMiC designe.
9.      La composició guanyadora es sabrà el 10 de Juliol de 2017 i l’acte de lliurament del premi serà el 17 de d’Agost de 2.017. A més, será publicat a les Xarxes Socials i el Tauló d’Anuncis de l’Ajuntament.
10.  El Jurat concedirà un sol premi que estarà dotat amb 1.500 euros. Per altra banda, si cap obra rebuda es sel·leccionada, aquest concurs podrá declarar-se desert.
11.  Els drets de publicació de les obres guanyadores entraran a formar part del patrimoni de l’organització del concurs. No obstant això, el guanyador podrà fer ús de l’obra sempre que hi faça constar el guardó rebut.
12.  Les obres seran tornades als participants que ho sol·liciten en el plaç màxim d’un mes.
13.  El Jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.
14.  Presentar-se a aquest concurs implica l’acceptació de totes i cada una de les bases, entenguent-se  que el seu incumpliment podrá ser suficient per deixar fora de concurs l’obra presentada. La resolució del Jurat serà inapel·lable.

Bases i full de participació del Concurs de Composició de l’Himne de Festes

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí