2n Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió Joan Antoni Martínez i Martínez

0
717

BASES

PRIMERA El Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de Bocairent convoca el 2n  Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió Joan Antoni Martínez  i Martínez. L’objectiu d’aquest concurs és augmentar i millorar el repertori per a les  formacions de colla de dolçaines i percussió existents actualment, promocionant  d’aquesta manera la difusió de la música per a dolçaina, i més concretament la dedicada  a aquest tipus de formació. Aquest objectiu serà tingut en compte pel jurat a l’hora de la  seua deliberació. 

SEGONA La categoria seleccionada en aquest cas serà “Música funcional per a  carrer” (cercavila o pasdoble) amb la següent instrumentació: 3 dolçaines en sol (amb  l’opció de fer algun divisi) i percussió (cal tenir en compte que la finalitat d’aquesta peça  és tocar-la al carrer). 

TERCERA Cada participant podrà presentar quantes obres desitge, sempre que  acomplisquen els següents requisits: 

• Ser originals de l’autor que les presenta. 

• Ser inèdites. 

• No haver estat interpretades en públic anteriorment. 

QUARTA Es valorarà especialment l’originalitat i la qualitat compositiva de l’obra, així  com la seua idoneïtat per a poder ser interpretada a les desfilades. 

CINQUENA Les obres s’han de presentar de la següent manera: • 4 còpies de la partitura. 

• 2 còpies de les parts corresponents a la instrumentació indicada al punt 2 de les  bases. 

• 1 còpia en CD o memòria USB de la maqueta-àudio de l’obra amb sons MIDI o  virtuals i dels arxius digitals de tot el material en format PDF. 

Les obres en cap cas hauran d’anar signades, això comportaria l’exclusió automàtica.  Tanmateix, s’adjuntarà un sobre tancat sota el mateix lema amb: 

• Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça, telèfon, e-mail. • Fotocòpia del DNI del concursant. 

• Declaració jurada del compositor manifestant l’originalitat de la seua composició i  el títol definitiu de l’obra. 

Tot aquest material haurà d’anar en un sobre gran amb el lema de la peça. 

SISENA El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 23 de juliol de 2021 i  s’enviaran a: 

Ajuntament de Bocairent 

2n Concurs de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió 

Joan Antoni Martínez i Martínez 

Plaça de l’Ajuntament, 20 

46880 Bocairent (València) 

SETENA Finalitzat el termini d’admissió un jurat tècnic seleccionarà, d’entre totes les  obres presentades, un màxim de quatre obres, que tindran la consideració de finalistes.  En cas de no haver-se presentat un mínim de quatre obres, el concurs quedarà anul·lat. 

HUITENA Les obres finalistes seran interpretades pel Grup de Xirimiters i Tabaleters  l’Aljub de Bocairent al Teatre Avenida de Bocairent el dia 11 de desembre de 2021. En  el descans del concert el públic assistent podrà votar per atorgar un Premi Especial del  Públic. 

NOVENA S’atorgaran els següents premis: 

• Un primer premi dotat amb 1.000 euros, patrocinat per l’Ajuntament de Bocairent. • Un premi del públic dotat amb 500 euros, patrocinat per l’Ajuntament de  Bocairent. 

• Una Menció Especial, sense dotació econòmica, que serà seleccionada pels músics  de l’Aljub de Bocairent. 

Els premis estaran subjectes a retenció fiscal segons normativa vigen

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí