Subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments musicals per a les societats musicals de la Comunitat Valenciana

0
1460
RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 3018, del president de l’Ins- titut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen sub- vencions destinades a l’adquisició i reposició d’instru- ments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2018

Primer. Finalitat, objecte i condicions de les ajudes
1. Convocar per a l’exercici 2018 les subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments musicals a fi de millorar la seua dotació i afavorir la seua reposició en l’àmbit de les associacions musi- cals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, amb l’objecte de contribuir a millorar l’oferta musical i la formació de qualitat dels músics valencians.
2. Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i, per mitjà del règim de concurrència competitiva, per a adquisicions que tinguen lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, ambdós inclosos.
3. Per a obtindre la condició de beneficiari d’aquestes ajudes, les societats musicals de la Comunitat Valenciana hauran d’ajustar-se al que preveu l’article 2, punts 2.1 i 2.4.3, de la mencionada ordre de bases reguladores. Així, podran obtindre aquestes ajudes les associacions musicals de la Comunitat Valenciana que hagen adquirit o pretenguen adquirir instruments musicals, que complisquen els requisits següents:
– Que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, figuren inscrites en el registre que legalment corresponga, com a associacions o fundacions, sense ànim de lucre, la finalitat de les quals siga la divulgació i promoció cultural de la música.
– Que el seu domicili social estiga radicat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
– Que formen part, com a entitat associada, de la Federació de Soci- etats Musicals de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2018, per la qual es convoquen subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments musicals per a l’exercici 2018

Fi de termini sol·licituds: 24 de setembre de 2018

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí