L’Institut Valencià de Cultura convoca audicions de selecció de músics i director assistent per a la JOGV

0
833

• Se seleccionarà un total de 49 músics en deu especialitats diferents i un director o directora assistent per a la Jove Orquestra

L’Institut Valencià de Cultura ha convocat les audicions per a la selecció d’intèrprets musicals i un director o directora assistent per a la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV).

La JOGV, que depén de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de l’IVC, ha convocat aquestes proves de selecció per tal de cobrir les places vacants en 2020 de les especialitats següents: clarinet, trompa, trompeta, trombó tenor, trombó baix, violí, viola, violoncel, contrabaix i piano.

L’objecte de la convocatòria és audicionar joves instrumentistes de determinades especialitats instrumentals que formen l’orquestra, amb l’objectiu de participar en les trobades de la JOGV i en qualsevol activitat que aquesta organitze durant el període comprés entre abril del 2020 i abril del 2022.

Els requisits de les persones aspirants són haver nascut o residir al territori valencià, ser major de 16 anys i menor de 26 anys i haver finalitzat els estudis corresponents al tercer cicle del grau mitjà dels Ensenyaments de Música.

Les places vacants que s’han de cobrir són 3 de clarinet, 6 de trompa, 4 de trompeta, 3 de trombó tenor, 1 de trombó baix, 14 de violí, 7 de viola, 4 de violoncel, 5 de contrabaix i 2 de piano.

La inscripció per a poder participar en aquestes audicions de selecció es realitzarà per via telemàtica a través de l’enllaç següent: consultar ací.

El termini de presentació finalitza el 14 de febrer de 2020 a les 23.59 hores i les llistes definitives d’aspirants que han de realitzar les proves es faran públiques a partir del dia 13 de març del 2020. Les persones aspirants faran les audicions entre els dies 23 i 28 de març.

Una vegada superades les proves i formalitzada la incorporació a la JOGV, els i les aspirants seleccionats passaran a ser membres titulars i podran participar en les trobades a les quals siguen convocats. El període de permanència com a membre titular serà de dos anys, que es podrà prorrogar mitjançant la nova concurrència i superació de les audicions de selecció convocades anualment, sempre que l’aspirant no supere el límit d’edat establit en les bases.

Els qui havent superat les audicions de selecció no puguen passar a ser membres titulars de la JOGV, perquè no hi ha places suficients o per raons que el tribunal determine oportunes, seran inclosos en l’acta en una relació de reserves.

Director o directora assistent

Així mateix, també s’han convocat les proves d’admissió per a un director o directora assistent. La convocatòria està dirigida a joves que han acabat, o que estiguen cursant els estudis de direcció d’orquestra, que siguen nascuts o residents al territori valencià, després de l’1 de gener de 1990.

La inscripció per a poder participar en aquestes audicions de selecció es realitzarà per via telemàtica a través de l’enllaç següent: consultar ací.

El termini de presentació finalitza el 14 de febrer de 2020 a les 23.59 hores. Sobre la base del currículum i el material audiovisual aportat per cada aspirant, un tribunal nomenat expressament seleccionarà un màxim de sis sol·licituds per a realitzar les proves. Aquesta selecció es farà pública a partir del 18 de maig de 2020.

Les proves es realitzaran la segona setmana del mes de juliol del 2020, a la seu en què es desenvolupe la trobada d’estiu de la JOGV.

Cada aspirant que, finalment, resulte seleccionat s’incorporarà a l’activitat de la JOGV en la Trobada d’Hivern 2020-2021 i, així mateix, participarà en totes les altres trobades programades durant els anys 2020 (hivern, primavera i estiu) i 2021 (hivern, primavera i estiu).

Les funcions del director o directora assistent les indicarà el director artístic i musical de cada trobada de la JOGV, i podran ser les següents: auxiliar en la primera fase de la trobada als professors docents en els treballs de conjunt (vent i corda), realitzar lectures de repertori simfònic, preparar els assajos parcials, dirigir formacions i grups de cambra de la JOGV, així com substituir el director artístic i musical en els concerts que designe la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de l’Institut Valencià de Cultura.

Descàrregues

icono

AUDICIONES DE SELECCIÓN MÚSICOS JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (JOGV) AÑ0 2020

icono

PRUEBAS DE ADMISIÓN PARA DIRECTOR o DIRECTORA ASISTENTE DE LA JOVEN ORQUESTA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (JOGV) – AÑO 2020 –

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí