Francisco Coll, premiat en els ICMA Awards 2022, dirigirà a la OV en l’estrena de la seua obra Lilith

0
364

Va ser compositor resident del Palau de la Música les temporades 2018-20 

Francisco Coll, premiat en els ICMA Awards 2022, dirigirà a l’Orquestra de València en l’estrena de la seua obra Lilith

El compositor valencià Francisco Coll, que va ser compositor resident del Palau de la Música en les temporades 2018-19 i 2019-20, i que pròximament dirigirà l’estrena de la seua obra Lilith amb l’Orquestra de València, ha estat hui premiat en los ICMA Awards 2022. Considerats els premis de música clàssica “més rellevants” a nivell europeu, ha aconseguit dos importants guardons, el Premi Orquestra i el  Premi CD Música Contemporània.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha felicitat hui a Francisco Coll pels premis aconseguits i ha destacat que “quan decidírem crear la figura del compositor resident, volíem un perfil valencià de contrastat prestigi internacional i la seua designació va ser tot un encert, ja que és un dels compositors més premiats i importants de l’actualitat”. 

Per a Tello, la vinculació entre Coll i el Palau de la Música des de la seua residència “va ser molt profitosa en aquell moment tant per a ell com per als professors i professores de l’Orquestra de València, i també per al nostre públic; una estreta vinculació que s’ha continuat en els anys, sent un dels nostres compositors més estimats”. És per açò que, “com a Presidenta del Palau de la Música, vull extendre a l’àmbit públic, la felicitació que ja li he fet arribar de manera privada, i animar a la ciutadania a assistir al concert del dia 25 de maig on podrem gaudir de l’estrena de la seua composició Lilith, i a congratular-nos d’este gran compositor valencià que ens ha donat la nostra terra”, ha conclòs la regidora.

De fet, Coll va preparar les “Trobades de composició amb Francisco Coll”, que es van desenvolupar en les temporades 2018-19 i 2019-20, treballant amb l’Orquestra de València i reunint un gran nombre de sol·licituds en la convocatòria prèvia, de les quals van ser seleccionats sis alumnes. En l’estrena de Lilith, a l’Auditori de Les Arts, també s’interpretarà una altra obra de Coll, Turia, Concert per a guitarra amb el concertista Jacob Kellermann.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha felicitat a Coll pels premis i ha destacat que “estem molt contents de la col·laboració que estem tenint des de fa temps amb Francisco Coll i, de bon segur, seguirem així per a desenvolupar nous projectes”. “Esta relació”, ha afegit Ros, “és l’esperit que residix en els nostres estatuts rectors, per a donar suport als nostres compositors i al nostre patrimoni musical”.

ICMA Awards 2022

En els premis rebuts en els ICMA Awards 2022, el Jurat ha destacat respecte al Premi Orquestra: “en sols uns pocs anys, el jove compositor valencià Francisco Coll -guanyador del Premi del Compositor d’ICMA 2019-, s’ha convertit en una de les grans realitats de la creació musical europea contemporània. Les seues obres, caracteritzades per una imaginació desbordant i una gran riquesa estructural, així com per un virtuosisme tècnic inqüestionable i molt atractiu, són encarregades per alguns dels solistes, ensembles i orquestres més importants a nivell mundial. A més, la seua capacitat per a comunicar amb una àmplia audiència sembla garantir un futur brillant per a este compositor, únic deixeble de Thomas Adès. Per tot això, rep enguany, el Orchestra Award’ atorgat per la Filharmònica de Luxemburg.

 Respecte al Premi CD Música Contemporània: “Francisco Coll, guanyador del Premi al compositor de l’any ICMA 2019, escriu música que es distingeix per la seua profunditat i la seua individualitat, combinant el llenguatge musical modern amb el colorit i l’energia inherents a la cultura musical d’Espanya. Estes destacades qualitats creatives van atraure a Patricia Kopatchinskaja, famosa per la seua passió per descobrir noves músiques. Ella mostra les seues estupendes habilitats en l’estrena de l’enregistrament del Violin Concerto de Coll i els seus Four Iberian Miniatures. El compositor es revela a si mateix com un sinfoniste i un mestre de l’escriptura orquestral en les altres peces en este disc. El jurat també destaca el so de l’Orchestre Philharmonique du Luxemburg sota el seu director, Gustavo Gimeno, Compatriota de Coll i l’excel·lent nivell tècnic de l’enregistrament.

Disposem de tall de veu 

València, martes 18 de enero de 2022

Fue compositor residente del Palau de la Música las temporadas 2018-20

Francisco Coll premiado en los ICMA Awards 2022 dirigirá a la Orquesta de València en el estreno de su obra Lilith

El compositor valenciano Francisco Coll, que fue compositor residente del Palau de la Música en las temporadas 2018-19 y 2019-20, y que próximamente dirigirá el estreno de su obra Lilith con la Orquesta de València, ha sido premiado hoy en los ICMA Awards 2022. Considerados los premios de música clásica más relevantes a nivel europeo, ha conseguido dos importantes galardones, el premio Orquesta y el premio CD Música Contemporánea.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha felicitado a Coll por los premios conseguidos y ha destacado que “cuando decidimos crear la figura del compositor residente, queríamos un perfil valenciano de contrastado prestigio internacional y su designación fue todo un acierto, ya que es uno de los compositores más premiados e importantes de la actualidad”.

Para Tello, la vinculación entre Coll y el Palau de la Música desde su residencia “fue muy provechosa en aquel momento tanto para él como para los profesores y profesoras de la Orquesta de València, y también para nuestro público; una estrecha vinculación que se ha continuado en los años, siendo uno de nuestros compositores más queridos”. Es por ello que, “como presidenta del Palau de la Música, quiero extender al ámbito público, la felicitación que ya le he hecho llegar de manera privada, y animar a la ciudadanía a asistir al concierto del día 25 de mayo, donde podremos disfrutar del estreno de su composición Lilith, y a congratularnos de este gran compositor valenciano que nos ha dado nuestra tierra”, ha concluido la concejala.

De hecho, Coll preparó los “Encuentros de composición con Francisco Coll”, que se desarrollaron en las temporadas 2018-19 y 2019-20, trabajando con la Orquesta de València y reuniendo un gran número de solicitudes en la convocatoria previa, de las cuales fueron seleccionados seis alumnos. En el estreno de Lilith, en el Auditori de Les Arts, también se interpretará otra obra de Coll, Turia, Concierto para guitarra con el concertista Jacob Kellermann.

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha felicitado a Coll por los premios y ha destacado que “estamos muy contentos de la colaboración que estamos teniendo desde hace tiempo con Francisco Coll, y seguro que seguiremos así para desarrollar nuevos proyectos”. “Esta relación”, ha añadido Ros, “es el espíritu que reside en nuestros estatutos rectores, para apoyar a nuestros compositores y a nuestro patrimonio musical”.

ICMA Awards 2022

En los premios recibidos en los ICMA Awards 2022, el Jurado ha destacado respecto al Premio Orquesta: “en solo unos pocos años, el joven compositor valenciano Francisco Coll -ganador del Premio del Compositor de ICMA 2019-, se ha convertido en una de las grandes realidades de la creación musical europea contemporánea. Sus obras, caracterizadas por una imaginación desbordante y una gran riqueza estructural, así como por un virtuosismo técnico incuestionable y muy atractivo, son encargadas por algunos de los solistas, ensembles y orquestas más importantes a nivel mundial. Además, su capacidad para comunicar con una amplia audiencia parece garantizar un futuro brillante para este compositor, único discípulo de Thomas Adès. Por todo esto, recibe este año, el ‘Orchestra Award’ otorgado por la Filarmónica de Luxemburgo”.

Respecto al Premio CD Música Contemporània: “Francisco Coll, ganador del Premio al compositor del año ICMA 2019, escribe música que se distingue por su profundidad y su individualidad, combinando el lenguaje musical moderno con el colorido y la energía inherentes a la cultura musical de España. Estas destacadas cualidades creativas atrajeron a Patricia Kopatchinskaja, famosa por su pasión por descubrir nuevas músicas. Ella muestra sus estupendas habilidades en el estreno de la grabación del Violin Concerto de Coll y sus Four Iberian Miniatures. El compositor se revela a sí mismo como un sinfonista y un maestro de la escritura orquestal en las otras piezas en este disco. El jurado también destaca el sonido de la Orchestre Philharmonique du Luxemburgo bajo su director director, Gustavo Gimeno, Compatriota de Coll y el excelente nivel técnico de la grabación”.

Disponemos de corte de voz y material gráfico.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí