El Palau de La Música de València incrementa un 27% els abonats

0
238

València, dimecres 30 de març de 2022

El nombre d’abonats i abonades s’incrementa un 27% respecte a l’any anterior

El Palau de la Música supera la venda de 7.000 entrades en els tres mesos de la passada temporada d’hivern

El Palau de la Música ha encetat l’abonament de primavera, que tindrà la seua pròxima cita este divendres amb el concert de l’Orquestra de València, sota la direcció del seu titular, Alexander Liebreich, i amb l’oboista francés Françoix Leleux. D’esta manera, l’auditori enceta esta temporada amb la tendència positiva d’haver acomiadat la temporada d’hivern amb una millora progressiva de venda de localitats des del començament de la temporada general.  

Un fet que s’ha traduït en la venda de més de 7.000 entrades en els diversos concerts i recitals oferits durant la temporada d’hivern. A esta dada tan positiva, s’uneix el fet que s’ha augmentat un 27% el nombre d’abonades i abonats respecte a l’exercici anterior i, tot allò, amb les especials circumstàncies que han estat envoltant els diversos períodes d’adquisició. 

La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha destacat respecte a este increment que “el públic i, sobretot, les nostres abonades i abonats, estan responent molt positivament a la nostra programació, i hem d’agrair de tot cor la seua confiança”. “Superar les 7.000 entrades venudes en els últims concerts”, ha afirmat Tello, “ens porta a quasi un ple absolut que reafirma la qualitat de la nostra programació, igual que l’increment de les persones abonades i l’interés del públic en la nostra oferta cultural”.

Cal recordar respecte a l’increment d’abonades i abonats que en el període de renovació i adquisició de nous abonaments, es restringia la venda al 75% de l’aforament, i, en el cas de Les Arts i respecte a la sala, es van eliminar 110 localitats per l’ampliació de l’escenari, a causa de les mesures covid aplicades tant a la disposició de l’orquestra sobre l’escenari com a l’eliminació de les butaques laterals. A més, dels abonaments disponibles per a la venda, calia restar el 5% de les localitats de cada concert, així com les cadires de rodes per normativa d’accessibilitat.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha recordat que el Palau de la Música ha pujat nou llocs en l’últim estudi de l’Observatori de la Cultura, i ha afegit que este increment i millora de les vendes “es veuen reflectides en la il·lusió que desperta el treball del nou director titular, Alexander Liebreich i la qualitat de les directores i directors i solistes internacionals que ens han estat visitant al llarg de la temporada”.

Disposem de material gràfic. 

El número de abonados y abonadas se incrementa un 27% respecto al año anterior

El Palau de la Música supera la venta de 7.000 entradas en los tres meses de la pasada temporada de invierno

El Palau de la Música ha iniciado el abono de primavera, que tendrá su próxima cita este viernes con el concierto de la Orquesta de València, bajo la dirección de su titular, Alexander Liebreich, y con el oboista francés Françoix Leleux. De esta manera, el auditorio comienza esta temporada con la tendencia positiva de haber despedido la temporada de invierno con una mejora progresiva de venta de localidades desde el comienzo de la temporada general. 

Un hecho que se ha traducido en la venta de más de 7.000 entradas en los diversos conciertos y recitales ofrecidos durante la temporada de invierno. A este dato tan positivo, se une el hecho que se ha incrementado un 27% el número de abonadas y abonados respecto al ejercicio anterior y, todo aquello, con las especiales circunstancias que han estado rodeando los diversos períodos de adquisición. 

La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha destacado respecto a este incremento que “el público y, sobre todo, nuestras abonadas y abonados, están respondiendo muy positivamente a nuestra programación, y tenemos que agradecer de todo coro su confianza”. “Superar las 7.000 entradas vendidas en los últimos conciertos”, ha afirmado Tello, “nos lleva a casi un pleno absoluto que reafirma la calidad de nuestra programación, igual que el incremento de las personas abonadas y el interés del público en nuestra oferta cultural”.

Hay que recordar respecto al incremento de abonadas y abonados que en el período de renovación y adquisición de nuevos abonos, se restringía la venta al 75% del aforo, y, en el caso de Las Artes y respecto a la sala, se eliminaron 110 localidades por la ampliación del escenario, a causa de las medidas covid aplicadas tanto a la disposición de la orquesta sobre el escenario como a la eliminación de las butacas laterales. Además, de los abonos disponibles para la venta, había que restar el 5% de las localidades de cada concierto, así como las sillas de ruedas por normativa de accesibilidad.

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha recordado que el Palau de la Música ha subido nueve lugares en el último estudio del Observatorio de la Cultura, y ha añadido que este incremento y mejora de las ventas “se ven reflejadas en la ilusión que despierta el trabajo del nuevo director titular, Alexander Liebreich y la calidad de las directoras y directores y solistas internacionales que nos han estado visitando a lo largo de la temporada”.

Disponemos de material gráfico.  

València, dimecres 30 de març de 2022

El nombre d’abonats i abonades s’incrementa un 27% respecte a l’any anterior

El Palau de la Música supera la venda de 7.000 entrades en els tres mesos de la passada temporada d’hivern

El Palau de la Música ha encetat l’abonament de primavera, que tindrà la seua pròxima cita este divendres amb el concert de l’Orquestra de València, sota la direcció del seu titular, Alexander Liebreich, i amb l’oboista francés Françoix Leleux. D’esta manera, l’auditori enceta esta temporada amb la tendència positiva d’haver acomiadat la temporada d’hivern amb una millora progressiva de venda de localitats des del començament de la temporada general.  

Un fet que s’ha traduït en la venda de més de 7.000 entrades en els diversos concerts i recitals oferits durant la temporada d’hivern. A esta dada tan positiva, s’uneix el fet que s’ha augmentat un 27% el nombre d’abonades i abonats respecte a l’exercici anterior i, tot allò, amb les especials circumstàncies que han estat envoltant els diversos períodes d’adquisició. 

La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha destacat respecte a este increment que “el públic i, sobretot, les nostres abonades i abonats, estan responent molt positivament a la nostra programació, i hem d’agrair de tot cor la seua confiança”. “Superar les 7.000 entrades venudes en els últims concerts”, ha afirmat Tello, “ens porta a quasi un ple absolut que reafirma la qualitat de la nostra programació, igual que l’increment de les persones abonades i l’interés del públic en la nostra oferta cultural”.

Cal recordar respecte a l’increment d’abonades i abonats que en el període de renovació i adquisició de nous abonaments, es restringia la venda al 75% de l’aforament, i, en el cas de Les Arts i respecte a la sala, es van eliminar 110 localitats per l’ampliació de l’escenari, a causa de les mesures covid aplicades tant a la disposició de l’orquestra sobre l’escenari com a l’eliminació de les butaques laterals. A més, dels abonaments disponibles per a la venda, calia restar el 5% de les localitats de cada concert, així com les cadires de rodes per normativa d’accessibilitat.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha recordat que el Palau de la Música ha pujat nou llocs en l’últim estudi de l’Observatori de la Cultura, i ha afegit que este increment i millora de les vendes “es veuen reflectides en la il·lusió que desperta el treball del nou director titular, Alexander Liebreich i la qualitat de les directores i directors i solistes internacionals que ens han estat visitant al llarg de la temporada”.

Disposem de material gràfic. 

El número de abonados y abonadas se incrementa un 27% respecto al año anterior

El Palau de la Música supera la venta de 7.000 entradas en los tres meses de la pasada temporada de invierno

El Palau de la Música ha iniciado el abono de primavera, que tendrá su próxima cita este viernes con el concierto de la Orquesta de València, bajo la dirección de su titular, Alexander Liebreich, y con el oboista francés Françoix Leleux. De esta manera, el auditorio comienza esta temporada con la tendencia positiva de haber despedido la temporada de invierno con una mejora progresiva de venta de localidades desde el comienzo de la temporada general. 

Un hecho que se ha traducido en la venta de más de 7.000 entradas en los diversos conciertos y recitales ofrecidos durante la temporada de invierno. A este dato tan positivo, se une el hecho que se ha incrementado un 27% el número de abonadas y abonados respecto al ejercicio anterior y, todo aquello, con las especiales circunstancias que han estado rodeando los diversos períodos de adquisición. 

La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha destacado respecto a este incremento que “el público y, sobre todo, nuestras abonadas y abonados, están respondiendo muy positivamente a nuestra programación, y tenemos que agradecer de todo coro su confianza”. “Superar las 7.000 entradas vendidas en los últimos conciertos”, ha afirmado Tello, “nos lleva a casi un pleno absoluto que reafirma la calidad de nuestra programación, igual que el incremento de las personas abonadas y el interés del público en nuestra oferta cultural”.

Hay que recordar respecto al incremento de abonadas y abonados que en el período de renovación y adquisición de nuevos abonos, se restringía la venta al 75% del aforo, y, en el caso de Las Artes y respecto a la sala, se eliminaron 110 localidades por la ampliación del escenario, a causa de las medidas covid aplicadas tanto a la disposición de la orquesta sobre el escenario como a la eliminación de las butacas laterales. Además, de los abonos disponibles para la venta, había que restar el 5% de las localidades de cada concierto, así como las sillas de ruedas por normativa de accesibilidad.

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha recordado que el Palau de la Música ha subido nueve lugares en el último estudio del Observatorio de la Cultura, y ha añadido que este incremento y mejora de las ventas “se ven reflejadas en la ilusión que despierta el trabajo del nuevo director titular, Alexander Liebreich y la calidad de las directoras y directores y solistas internacionales que nos han estado visitando a lo largo de la temporada”.

Disponemos de material gráfico.  

València, dimecres 30 de març de 2022

El nombre d’abonats i abonades s’incrementa un 27% respecte a l’any anterior

El Palau de la Música supera la venda de 7.000 entrades en els tres mesos de la passada temporada d’hivern

El Palau de la Música ha encetat l’abonament de primavera, que tindrà la seua pròxima cita este divendres amb el concert de l’Orquestra de València, sota la direcció del seu titular, Alexander Liebreich, i amb l’oboista francés Françoix Leleux. D’esta manera, l’auditori enceta esta temporada amb la tendència positiva d’haver acomiadat la temporada d’hivern amb una millora progressiva de venda de localitats des del començament de la temporada general.  

Un fet que s’ha traduït en la venda de més de 7.000 entrades en els diversos concerts i recitals oferits durant la temporada d’hivern. A esta dada tan positiva, s’uneix el fet que s’ha augmentat un 27% el nombre d’abonades i abonats respecte a l’exercici anterior i, tot allò, amb les especials circumstàncies que han estat envoltant els diversos períodes d’adquisició. 

La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha destacat respecte a este increment que “el públic i, sobretot, les nostres abonades i abonats, estan responent molt positivament a la nostra programació, i hem d’agrair de tot cor la seua confiança”. “Superar les 7.000 entrades venudes en els últims concerts”, ha afirmat Tello, “ens porta a quasi un ple absolut que reafirma la qualitat de la nostra programació, igual que l’increment de les persones abonades i l’interés del públic en la nostra oferta cultural”.

Cal recordar respecte a l’increment d’abonades i abonats que en el període de renovació i adquisició de nous abonaments, es restringia la venda al 75% de l’aforament, i, en el cas de Les Arts i respecte a la sala, es van eliminar 110 localitats per l’ampliació de l’escenari, a causa de les mesures covid aplicades tant a la disposició de l’orquestra sobre l’escenari com a l’eliminació de les butaques laterals. A més, dels abonaments disponibles per a la venda, calia restar el 5% de les localitats de cada concert, així com les cadires de rodes per normativa d’accessibilitat.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha recordat que el Palau de la Música ha pujat nou llocs en l’últim estudi de l’Observatori de la Cultura, i ha afegit que este increment i millora de les vendes “es veuen reflectides en la il·lusió que desperta el treball del nou director titular, Alexander Liebreich i la qualitat de les directores i directors i solistes internacionals que ens han estat visitant al llarg de la temporada”.

Disposem de material gràfic. 

El número de abonados y abonadas se incrementa un 27% respecto al año anterior

El Palau de la Música supera la venta de 7.000 entradas en los tres meses de la pasada temporada de invierno

El Palau de la Música ha iniciado el abono de primavera, que tendrá su próxima cita este viernes con el concierto de la Orquesta de València, bajo la dirección de su titular, Alexander Liebreich, y con el oboista francés Françoix Leleux. De esta manera, el auditorio comienza esta temporada con la tendencia positiva de haber despedido la temporada de invierno con una mejora progresiva de venta de localidades desde el comienzo de la temporada general. 

Un hecho que se ha traducido en la venta de más de 7.000 entradas en los diversos conciertos y recitales ofrecidos durante la temporada de invierno. A este dato tan positivo, se une el hecho que se ha incrementado un 27% el número de abonadas y abonados respecto al ejercicio anterior y, todo aquello, con las especiales circunstancias que han estado rodeando los diversos períodos de adquisición. 

La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha destacado respecto a este incremento que “el público y, sobre todo, nuestras abonadas y abonados, están respondiendo muy positivamente a nuestra programación, y tenemos que agradecer de todo coro su confianza”. “Superar las 7.000 entradas vendidas en los últimos conciertos”, ha afirmado Tello, “nos lleva a casi un pleno absoluto que reafirma la calidad de nuestra programación, igual que el incremento de las personas abonadas y el interés del público en nuestra oferta cultural”.

Hay que recordar respecto al incremento de abonadas y abonados que en el período de renovación y adquisición de nuevos abonos, se restringía la venta al 75% del aforo, y, en el caso de Las Artes y respecto a la sala, se eliminaron 110 localidades por la ampliación del escenario, a causa de las medidas covid aplicadas tanto a la disposición de la orquesta sobre el escenario como a la eliminación de las butacas laterales. Además, de los abonos disponibles para la venta, había que restar el 5% de las localidades de cada concierto, así como las sillas de ruedas por normativa de accesibilidad.

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha recordado que el Palau de la Música ha subido nueve lugares en el último estudio del Observatorio de la Cultura, y ha añadido que este incremento y mejora de las ventas “se ven reflejadas en la ilusión que despierta el trabajo del nuevo director titular, Alexander Liebreich y la calidad de las directoras y directores y solistas internacionales que nos han estado visitando a lo largo de la temporada”.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí