El Palau de la Música de València enceta un nou programa de mecenatge

0
118

  • L’auditori estableix quatre trams de mecenatge 

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, i la subdirectora de Música, Nieves Pascual, han presentat el nou programa de mecenatge de l’auditori i que porta per nom «Nou Compàs: Amics, Amigues i mecenes del Palau», en el qual es potenciarà el programa actual d’Amics/Amigues del Palau i on s’estableixen quatre trams de mecenatge: andante, allegro, presto i maestro, que compten amb destacats beneficis per als nous mecenes.

L’activitat artística del Palau de la Música ha estat un pilar fonamental en la vida cultural de València. Este emblemàtic auditori, seu de l’Orquestra de València, ha oferit des de la inauguració una rica i variada programació que abasta música simfònica, òpera, música de cambra, òrgan, música religiosa, jazz i músiques populars urbanes. No obstant això, després de quatre anys de tancament a causa de les reparacions en les dos sales principals, la temporada 2023/24 representa un repte artístic i social sense precedents, que convida a una profunda reflexió sobre el paper del Palau com a agent cultural vital a la ciutat i la seua relació amb la societat de la ciutat.

Durant molts anys, el Palau de la Música ha tingut un grup fidel d’Amics del Palau, que gaudeix d’una sèrie de beneficis exclusius. No obstant això, en esta nova etapa, es planteja la necessitat de transformar la relació amb l’audiència. Esta transformació s’articula a través d’una iniciativa pròpia que reafirma la vocació del Palau com un ens públic i un actiu factor social i cultural a València. Est programa ofereix als espectadors l’oportunitat de convertir-se en mecenes, contribuint activament a la sostenibilitat i creixement del Palau de la Música.

D’esta manera, es potenciarà el programa actual d’Amics/Amigues del Palau i s’establiran quatre trams de mecenatge: andante, allegro, presto i maestro. En tots els casos es manté una quota mínima d’aportació anual de 30 euros i s’estableixen quantitats diferents per a cada tram de mecenatge. Així, andante serà per a aportacions a partir de 100 euros i inferiors a 250 euros, allegro amb aportacions a partir de 250 euros i inferiors a 1000 euros, presto amb aportacions a partir de 1000 euros i inferiors a 5000 euros, i maestro amb aportacions a partir de 5000 euros. Totes elles tindran targeta acreditativa i certificat de desgravació. Entre els beneficis previstos als mecenes s’hi preveu l’atenció telefònica personalitzada, la invitació a l’acte de presentació de la temporada i dels diferents cicles, la reserva de localitats en xarrades, trobades amb el públic i la preferència d’accés en concerts gratuïts, entre d’altres.

Addicionalment, per a les categories superiors s’hi preveuen beneficis com una visita guiada de cortesia o accés a experiències exclusives, trobades amb determinats solistes i directors, visites guiades, possibilitat de fer ús d’aparcament durant l’assistència a concerts, reconeixement en la pàgina web o publicacions impreses, etc.

El director gerent del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha explicat que “més enllà del suport econòmic, la presència dels mecenes ens permet establir un vincle més estret amb el nostre públic, participant de les seues inquietuds artístiques i culturals i fent-los part integral de la nostra programació”. En este sentit ha afegit que “convidem tota la comunitat a implicar-se, a sentir el Palau com a seu, i a sumar-se a esta nova etapa de col·laboració i suport mutu, en la qual junts construirem un futur cultural més sòlid i dinàmic per a la nostra ciutat”.

Per la seua banda, la subdirectora de Música del Palau i intendent de l’Orquestra de València, Nieves Pascual, considera que “el nostre objectiu és formular una proposta integradora, adequada a l’entorn cultural i social, que promoga una reflexió profunda sobre la interacció entre música i societat, establint així les bases per a un projecte cultural viable i sostenible en el temps”. 

NOTA: Disposem de material gràfic 

GABINET DE COMUNICACIÓ

València, miércoles 19 de junio de 2024

El Palau de la Música inicia un nuevo programa de mecenazgo 

  • El auditorio establece cuatro tramos de mecenazgo

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, y la subdirectora de Música, Nieves Pascual, han presentado el nuevo programa de mecenazgo del auditorio y que lleva por nombre «Nuevo Compás: Amigos, Amigas y mecenas del Palau», en el que se potenciará el programa actual de Amigos/Amigas del Palau y donde se establecen cuatro tramos de mecenazgo: andante, allegro, presto y maestro, que cuentan con destacados beneficios para los nuevos mecenas.

La actividad artística del Palau de la Música ha sido un pilar fundamental en la vida cultural de València. Este emblemático auditorio, sede de la Orquesta de València, ha ofrecido desde la inauguración una rica y variada programación que abarca la música sinfónica, ópera, música de cámara, órgano, música religiosa, jazz y músicas populares urbanas. Sin embargo, después de cuatro años de cierre a causa de las reparaciones en las dos salas principales, la temporada 2023/24 representa un reto artístico y social sin precedentes, que invita a una profunda reflexión sobre el papel del Palacu como agente cultural vital en la ciudad y su relación con la sociedad de la ciudad.

Durante muchos años, el Palau de la Música ha tenido un grupo fiel de Amigos del Palau, que disfruta de una serie de beneficios exclusivos. Sin embargo, en esta nueva etapa, se plantea la necesidad de transformar la relación con la audiencia. Esta transformación se articula a través de una iniciativa propia que reafirma la vocación del Palau como un ente público y un activo factor social y cultural en València. Este programa ofrece a los espectadores la oportunidad de convertirse en mecenas, contribuyendo activamente a la sostenibilidad y crecimiento del Palau de la Música.

De este modo, se potenciará el programa actual de Amigos/Amigas del Palau y se establecerán cuatro tramos de mecenazgo: andante, allegro, presto y maestro. En todos los casos se mantiene una cuota mínima de aportación anual de 30 euros y se establecen cantidades distintas para cada tramo de mecenazgo. Así, andante será para aportaciones a partir de 100 euros e inferiores a 250 euros, allegro con aportaciones a partir de 250 euros e inferiores a 1000 euros, presto con aportaciones a partir de 1000 euros e inferiores a 5000 euros, y maestro con aportaciones a partir de 5000 euros. Todas ellas tendrán tarjeta acreditativa y certificado de desgravación. Entre los beneficios previstos a los mecenas se prevé la atención telefónica personalizada, la invitación al acto de presentación de la temporada y de los diferentes ciclos, la reserva de localidades en charlas, encuentros con el público y la preferencia de acceso en conciertos gratuitos, entre otros.

Adicionalmente, para las categorías superiores se prevén beneficios como una visita guiada de cortesía o acceso a experiencias exclusivas, encuentros con determinados solistas y directores, visitas guiadas, posibilidad de hacer uso de aparcamiento durante la asistencia a conciertos, reconocimiento en la página web o publicaciones impresas, etc.

El director gerente del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha explicado que “más allá del apoyo económico, la presencia de los mecenas nos permite establecer un vínculo más estrecho con nuestro público, participando de sus inquietudes artísticas y culturales y haciéndolos parte integral de nuestra programación”. En este sentido ha añadido que “invitamos a toda la comunidad a implicarse, a que sienta el Palau como suyo, y a sumarse a esta nueva etapa de colaboración y apoyo mutuo, en la que juntos construiremos un futuro cultural más sólido y dinámico para nuestra ciudad”.

Por su parte, la subdirectora de Música del Palau e intendente de la Orquesta de València, Nieves Pascual, considera que “nuestro objetivo es formular una propuesta integradora, adecuada al entorno cultural y social, que promueva una reflexión profunda sobre la interacción entre música y sociedad, estableciendo así las bases para un proyecto cultural viable y sostenible en el tiempo”. 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí