Cultura convoca ajudes per a remodelar els locals de les societats musicals i els espais escènics

0
304

– Per a reparació i construcció de locals de les societats musicals es destinen 900.000 euros 
– La línia pressupostària per a reforma i equipament d’espais escènics és d’1.000.000 d’euros
 


La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes econòmiques per a finançar obres de remodelació i construcció de locals de les societats musicals i per a reformar, modernitzar i dotar d’equipaments les sales o espais escènics. 

Per a la remodelació de locals musicals destina 900.000 euros que es distribueixen de la manera següent: 600.000 euros per a remodelació i 300.000 per a obres de construcció. 

Aquestes ajudes es destinen a finançar les obres de remodelació, ampliació, reforma i també de construcció de locals socials de les societats musicals realitzades a partir de l’1 de gener de 2020. Els projectes que es presenten no poden superar el pressupost d’execució material de 80.000 euros. 

Els sol·licitants són les societats musicals que, com a entitats privades sense ànim de lucre, tinguen entre les seues finalitats socials la difusió, la promoció o divulgació i l’ensenyament de la música i realitzen almenys, les següents activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent: sosteniment d’una agrupació instrumental no professional ja siga banda o orquestra i sosteniment d’una escola de música o escola d’educands de manera directa o a través d’agrupacions supramunicipals o, si no se’n té, col·laborar de manera activa en la integració de joves músics en el seu conjunt instrumental com a activitat tendent a la seua formació musical. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 22 de febrer. 

Quant a les ajudes per a la reforma i modernització d’instal·lacions i equipaments de sales o espais escènics la línia pressupostària és d’1.000.000 d’euros. 

Les obres s’han de realitzar durant l’any present i han de comprendre l’execució de qualsevol classe d’obra de rehabilitació o millora de l’espai escènic, fins i tot la seua ampliació mitjançant l’habilitació d’espais annexos a aquest. També es poden incloure actuacions referides a les instal·lacions escèniques i a l’equipament de la sala en un sentit ampli. 

S’entén com a espais escènics existents els centres culturals o part d’aquests, les característiques dels quals són adequades per a la representació d’arts escèniques i musicals davant del públic. 

Les ajudes es destinaran a espais escènics en funcionament, a espais escènics que, encara que estiguen tancats o no s’usen, s’acredite que amb l’execució de les inversions per a les quals se sol·licita la subvenció es podran obrir al públic en la temporada o curs següent. 

També es destinaran i espais escènics de construcció recent, sempre que es puga certificar la conclusió completa d’aquestes obres en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció i es justifique amb els documents corresponents, la possibilitat de posar-lo en funcionament en la temporada o curs següent a aquell en què es produïsca la convocatòria d’aquestes ajudes. 

En aquesta convocatòria només s’admetran les sol·licituds que incloguen projectes d’inversió el pressupost d’execució material dels quals no supere els 70.000 euros i la quantia individual ha de ser sempre del 70 % del cost de la inversió. 

Podran optar a aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que tinguen la propietat dels immobles, així com els ens i organismes públics creats per entitats locals i les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada gestores de sales públiques o privades que tinguen la gestió dels espais escènics i hagen sigut autoritzats per a realitzar aquestes millores d’instal·lacions i equipaments. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 12 de febrer.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí