CONVOCATORIA DE COBERTURA TEMPORAL DO POSTO DE DIRECTOR DE BANDA A CORUÑA

0
592

202009_CONVOCATORIA DE COBERTURA TEMPORAL DO POSTO DE DIRECTOR DE BANDA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

1 de setembro de 2020

OBSERVACIÓNS: 

Presentación de instancias: prazo de 3 días hábiles, a contar desde a publicación deste anuncio no xestor de contidos ALFRESCO e na pax. web municipal.

A selección realizarase entre os/as candidatos/as que presenten a súa solicitude dentro do prazo sinalado, e reúnan os requisitos que se establecen no paragrafo anterior.

– O proceso constará de dúas fases, unha proba con dúas partes e unha fase de baremación de méritos.

a) A proba que constará de dúas partes, terá unha puntuación máxima de 20 puntos, sendo necesario alcanzar un mínimo de 10 puntos entres a suma das dúas partes, conforme ao seguinte:

1. Unha proba práctica coa Banda Municipal de Música que constará de 20 minutos de ensaio de diferentes fragmentos de dúas obras obrigadas, indicados pola comisión de selección. Esta proba práctica puntuará cun máximo de 15 puntos.

As obras obrigadas serán:
• La Fanciulla del West (Symphonic suite fron de opera)- Giacomo

Puccini/arr: Johan de Meij
• Music of the Spheres-Philip Sparke

2. Exposición do proxecto diante da comisión de selección cun máximo de duración de 10 minutos. Puntuarase cun máximo de 5 puntos

b) Fase de baremación de méritos, que terá unha puntuación máxima de 30 puntos:

  1. Título de dirección de Orquesta ou Banda de Música que será puntuado con 12 puntos.
  2. Máster ou doutorados relacionados coa materia que serán puntuados con 2 puntos por título, ata un máximo de 10 puntos.
  3. Experiencia en postos similares durante un periodo mínimo de 5 anos, que será puntuada con 2 puntos por cada ano ata un máximo de 8 puntos.

INSCRICIÓN

Formas de presentación

MODALIDADE TELEMÁTICA: a través da sede electrónica con certificado dixital.

MODALIDADE PRESENCIAL: presentación de instancia segundo modelo.

Pago de taxas (se procede)

O documento de pago de taxas poderá obterse a través de https://coruna.gal/autoliq/ ou en calquera oficina de rexistro do Concello da Coruña (Pazo de María Pita, Ágora e Fórum Metropolitano) e nas Oficinas de Xestión Tributaria na Franxa, 20.

DOCUMENTOS: 

Anuncio – convocatoria e bases do proceso (119 KB)

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí