Obituarí

A l'hospital d'Elda i desprès d'una llarga enfermetat ens ha deixat el mestre. El Soterrar...