Mor

Font El sacerdot, organista i musicòleg valencià José Climent, canonge prefecte de música sacra de la Catedral...