milions

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va convocar les subvencions que tenen com a objectiu el sosteniment de les escoles de música, escoles...