LA TAVIATA

FONT El director i pianista, que ara dirigix La Traviata de Verdi, va ser el...