Ignasi

Ignasi Climent Mateu com a membre de la junta directiva de PROESO (Associació i Grup Instrumental de...