El Clarin

Batutes en alt; canyes i embocadures preparades; concentració, treball i molta música. Ixa és la situació que s’està vivint durant els assajos d’esta setmana a...