Conferencies

Conèixer quina va ser la identitat creativa de Josep Melcior Gomis en el context artístic del romanticisme...