Auditives

0 943

La disposició habitual d’una orquestra pot provocar lesions auditives als músics...