Auditives

0 802

La disposició habitual d’una orquestra pot provocar lesions auditives als músics...