Home EDICIONS NACIONALS GALICIA PROBAS DE SELECCIÓN DE MÚSICOS BANDA DE MÚSICA DE PONTEVEDRA 20 13

2013_09_29_BMP_ProbasA Banda de Música de Pontevedra convoca probas de selección de músicos para cubrir
as seguintes vacantes:
2 clarinete sib
1 clarinete baixo
1 fagot
2 trompa
1 trombón tenor
1 trombón baixo
.Requerimentos
Currículum vitae.
Estar en posesión do primeiro curso do segundo ciclo de grao profesional (3º de grao profesional, medio ou equivalentes) ou cursos superiores
.
3.
Proba práctica dos músicos
As probas de selección consistirán nos diversos apartados que
constituirán dúas rondas eliminatorias
:
A) Interpretación con ou sen acompañamento de piano dunha obra obrigada
pertencente ao repertorio solístico do instrumento principal.
A agrupación non aportará pianista acompañante e, en ningún caso, esta decisión afectará ao
resultado final da proba

 

Deja un comentario