Home EDICIONS LOCALS COMUNITAT VALENCIANA FSMCV: així anem bé?

musica-ensenyament-ocupabilitatFSMCV: així anem bé?

 Fuente:http://www.saoedicions.com/fsmcv-aixi-anem-be/

COMUNICAT APROVAT PER UNANIMITAT PER L’ASSEMBLEA COMARCAL DE L’HORTA SUD

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha convocat per al pròxim 11 de juny de 2016 la primera de les dues Assemblees Generals Ordinàries que es preveu tindran lloc enguany.

Aquest és un fet que mai abans havia tingut cabuda, doncs arran de la reforma estatuària aprovada en l’última Assemblea General celebrada a Benicàssim el passat mes d’octubre de 2015, s’obria les portes amb la modificació de l’article 27 dels Estatuts de la Federació a la possibilitat de realitzar diverses Assemblees Generals Ordinàries dins d’un mateix any.

Amb açò, es pretenia sobretot que l’aprovació de la Memòria d’Activitats i dels Comptes Generals no es demorara fins a finals d’any i poguera realitzar-se durant la primera meitat de l’any.

L’Assemblea Comarcal de l’Horta Sud, vista i analitzada la convocatòria a Assemblea General que ens ocupa, trobem una sèrie de fets que ens semblen preocupants perquè entenem que no és la millor forma de treballar ni donar participació a les Societats Musicals que estem integrades dins de la FSMCV.

Estem vivint en els últims anys Assemblees en les quals la participació és cada vegada menor, i creiem que aquest haguera pogut ser un bon moment per a “començar de zero” i que haguera servit per a aconseguir una gran participació i invitació a que també ho siga la pròxima Assemblea General que tindrà lloc a Cullera.

Per açò, analitzant la convocatòria i amb els màxims respectes i el bon fer de la població d’Almoradí, partim que la celebració d’aquesta “primera” Assemblea Ordinària entre dues Assemblees Generals tal com les enteníem, hauria d’haver-se realitzat en una ubicació més cèntrica i equidistant a totes les Societats Musicals que conformem la FSMCV.

Atenint-se als punts a tractar, en el segon punt de l’ordre del dia es pot veure que es pretén modificar l’article 7º dels estatuts socials i 1º del reglament de certàmens donant menys de 30 minuts a l’exposició, debat i aprovació d’una modificació estatuària que necessitaria d’una anàlisi molt més àmplia i amb acurada rectificació.

D’altra banda, es destinen 30 minuts de descans entre l’exposició de la Memòria d’Activitats i la gestió de la Junta Directiva i la seua aprovació. És necessària una demora de 30 minuts entre ambdós punts, quan es disposa de menys de 4 hores per a tractar tots els aspectes inclosos en l’ordre del dia?

Veiem, a més, que es destinen 5 minuts a l’exposició de comunicats i 10 minuts per a precs i preguntes. És a dir, les més de 540 Societats Musicals que integrem la Federació tenim en total 15 minuts per a exposar les nostres inquietuds i preguntes.

Però sens dubte, reprenent l’exposat anteriorment, el punt que més dubtes crea és la modificació de l’article 7 dels actuals estatuts. Ara se cita que “La Federació, no podrà en cap concepte, patrocinar o participar en la celebració de concursos o certàmens competitius que intervinga alguna de les Societats federades […]”. La proposta de modificació canviaria l’article donant motiu justament al contrari “La Federació podrà organitzar, patrocinar i col·laborar, directament o mitjançant terceres persones en festivals i certàmens competitius que la pròpia FSMCV i/o les institucions públiques i/o privades organitzen.

Nosaltres ens preguntem fins a quin punt és positiva aquesta modificació, i sobretot quina és la fi real que es persegueix amb açò, doncs pot resultar anecdòtic sobre com i de quina manera una “tercera persona” pot influir, de manera objectiva o subjectiva en qualsevol Certamen.

Per açò, abans de portar a aquesta Assemblea General aquesta modificació, considerem que seria més adequat utilitzar les estructures comarcals i obrir un debat dins de cada comarca per a analitzar les coses bones i dolentes que suposa aquesta modificació estatuaria, doncs ja tindria cabuda aquest punt de l’ordre del dia en la pròxima Assemblea General que se celebrarà a Cullera el pròxim mes d’octubre.

Considerem que el debat sempre enriqueix i afavoreix la participació. No es poden realitzar aquestes modificacions sense un debat previ profund i consensuat, llevat que emprem “la cabotà” com a sistema de funcionament.

Per açò, sol·licitem una reflexió sobre la forma de governar la Federació. Volem participar i aportar el nostre punt de vista al fet cultural més important de la Comunitat Valenciana. I així no tenim clar si anem pel bon camí.

Deja un comentario