Home Directores Convocatoria da praza de director/a da Agrupación Musical do Rosal

2014_09_05_ROSAL_convertedAgrupación Musical do Rosal convoca as bases para a praza de director/a da banda de música, que tamén levará a dirección e organización da súa escola de música.

Os requisitos que se esixen son título superior de instrumento, en calquera das especialidades, de dirección ou composición, ou no seu defecto, estar cursando estudos para a obtención do título superior.

selección realizarase a través da valoración de currículum, proxectos, entrevista persoal e proba de dirección.

As personas interesadas teñen de prazo ata o 26 de setembro de 2014 para remitir a seguinte documentación:

  • Formulario de inscrición
  • Curriculum Vitae
  • Fotografía
  • Fotocopia del DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia
  • Fotocopia da titulación requerida ou certificado de estudos actualizado e fotocopias da documentación que xustifique os méritos que se alegan
  • Proxecto de traballo para desenvolver dentro da asociación, por un periodo dun ano (organización e coordinación das diferentes ensinanzas e actividades que se desenvolven como son clases na escola de música oficial, banda, banda infantil e minibanda).

Para calquera consulta poden poñerse en contacto no teléfono 667 038 013 ou nos teléfonos da agrupación en hoario de tarde. Descarga aqui as bases e formulario.

Deja un comentario