Vila de La Sénia

1º Premi Agrupació Artístico Musical El Trabajo de Xixona (Alacant)  287,4 Punts 2º Filarmonica Uniao Tavairense (Portugal) 252, 6 punis 2º Banda Sinfónica...

El Certamen Internacional de Bandas de...

Bases del XII Certamen 9 d'octubre de 2017 Ja es poden descarregar les bases per a inscriure's al XII Certamen 2018

 Participen 5 bandes procedents del País València, Pontevedra, Múrcia i Saragossa Es lliuraran premis de 6.000 i...

Acta del procés de selecció del XI Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia Reunida la Comissió de Selecció el dia 15...